Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja obratovanja vlečnice

(Vodja vlečnic)

Vodja obratovanja vlečnice in njegov namestnik sta odgovorna za varno obratovanje in vzdrževanje vlečnice. V primeru nesreč odredita potrebne ukrepe. Skrbita za dnevno izvajanje notranjega nadzora in za usposobljenost osebja na vlečnici.

K preizkusu strokovne usposobljenosti za vodjo obratovanja vlečnice lahko pristopi kandidat, ki je ustrezno usposobljen. Seminar obsega 68 ur, cena usposabljanja je 1.050,00 evrov (oproščen DDV). Stroški preizkusa strokovne usposobljenosti znašajo 160,00 evrov (oproščen DDV). Udeleženci pisno gradivo prejmejo na usposabljanju.

Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, izda minister, pristojen za žičniške naprave, pooblastilo za vodenje obratovanja žičniške naprave. Vodja mora imeti pooblastilo za tehnološko najzahtevnejšo žičniško napravo, ki jo upravlja posamezen upravljavec.

Vodja, ki ima pooblastilo, se je dolžan strokovno izpopolnjevati in seznanjati z novimi dognanji in metodami v stroki ter sodelovati na posvetovanjih in strokovnih izpopolnjevanjih, ki jih organizirajo pristojni državni organ, pooblaščena organizacija, pooblačeni izvajalec strokovno-tehničnih pregledov, proizvajalec žičniških naprav ali strokovno združenje s področja žičnic vsaj enkrat vsakih pet let, pri čemer mora prvo strokovno izpopolnjevanje opraviti v petih letih od pridobitve pooblastila. Potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju mora vodja predložiti ministru vsakih pet let.

Pogoji

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklica v Sloveniji ne morete opravljati čezmejno ali občasno.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021