Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vodja premika na industrijskem tiru je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog premikača na industrijskem tiru in vodjo premika na industrijskem tiru ter je zdravstveno in jezikovno usposobljena.

Vodja premika na industrijskem tiru je zadolžen za organiziranje, nadzor, usklajevanja dela premikalne skupine ter za pravilno sestavo vlaka in sporazumevanje pri premiku. Prav tako mora poskrbeti za opravljanje zavornega preizkusa, dajanje signalnih znakov pri premiku, sodelovati pa mora tudi pri zavarovanju premikalne vozne poti.

Pogoji

 • Strokovno usposabljanje za delovno mesto premikač in premikača na industrijskem tiru obsega teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu,
  • natančna strokovna znanja v zvezi z zaviranjem pri premiku.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja,
  • usposabljanje iz požarne varnosti,
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja,
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot premikač na industrijskem tiru samostojno opravljal in spozna industrijski tir in postajne tire, na katerih se bo premikal z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene,
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt izvajanja usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti. Po opravljenem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

  Premikač na industrijskem tiru lahko opravlja premik tudi na postajnih tirih, ko opravi praktični del usposabljanja z izpitom in s tem pridobi še naslednje spričevalo.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

  Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

  Pravne podlage

 • Vodja premika in vodja premika na industrijskem tiru morata biti dodatno strokovno usposobljena za delo vodje in morata uspešno opraviti praktični izpit, ki se izvaja po opravljenem praktičnem usposabljanju za premikača in premikača na industrijskem tiru.

  Praktično usposabljanje sme premikač in premikač na industrijskem tiru začeti pri delodajalcu po najmanj dveh letih dela na delovnem mestu premikača oziroma premikača na industrijskem tiru.

  Praktično usposabljanje za vodjo premika vsebuje:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot vodja premika in vodja premika na industrijskem tiru samostojno opravljal in spozna postajo oziroma industrijske tire in postajne tire z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  Po opravljenem praktičnem izpitu za vodjo premika in vodjo premika na industrijskem tiru mu delodajalec izda spričevalo.

  Za pridobitev naslednjega spričevala opravlja vodja premika na industrijskem tiru le praktično usposabljanje z opravljanjem praktičnega izpita, preden vodi premik na postajnih tirih.

  Dokazila

  Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi opravljati delo premikača, premikača na industrijskem tiru ter vodje premika in vodje premika na industrijskem tiru, mora imeti zaključeno:

  • osnovnošolsko izobraževanje ali
  • nižje poklicno izobraževanje.

  Dokazila

  Kopija spričevala

  Pravne podlage

 • Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

  Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

  Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

  Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

  Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

  Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

  Dokazila

  Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

  Pravne podlage

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Opravljanje poklica vodja premika na industrijskem tiru ne sodi v poklicno direktivo.

Zadnja sprememba:
10. 6. 2021