SPOT

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog

Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog je zadolžen za:

 • izvajanje, operativno vodenje in neposreden nadzor pri vzdrževanju spodnjega in zgornjega ustroja proge, opreme, proge in objektov na progi;
 • zagotovitev, da je po končnanih delih proga v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

Pogoji

 • Strokovno usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec prog, objektov in opreme prog obsega teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot vzdrževalec prog, objektov in opreme prog opravljal samostojno in spozna vzdrževalni odsek z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt izvajanj usposabljanj izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti.

  Po opravljenem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

  Za pridobitev naslednjega spričevala vzdrževalec prog, objektov in opreme prog opravlja le praktični del usposabljanja, ki ga zaključi s praktičnim delom izpita.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

  Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

   

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi opravljati delo vzdrževalca prog, objektov in opreme proge, mora imeti zaključen:

  • izobraževalni program tehniške gimnazije z izbirnim strokovnim predmetom gradbeništvo ali opisna geometrija ali
  • izobraževalni program za pridobitev strokovne izobrazbe gradbeni tehnik ali geodetski tehnik.

  Dokazila

  Kopija dokazila o zaključeni izobrazbi

  Pravne podlage

 • Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

  Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

  Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

  Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

  Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

  Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

  Dokazila

  Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

  Pravne podlage

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Vzdrževalec prog, objektov in opreme prog ne sodi v poklicno direktivo.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021