Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog kretnika, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme je delavec za izvajanje in operativno vodenje vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij in opreme.

Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme mora zagotoviti, da so po končanih delih telekomunikacijska omrežja in oprema v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.

Pogoji

 • Strokovno usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme obsega teoretično in praktično usposabljanje.

  Teoretično usposabljanje obsega:

  • znanje o določbah signalnega pravilnika,
  • znanje o določbah prometnega pravilnika,
  • ravnanje ob resni nesreči, nesreči ali incidentu.

  Praktično usposabljanje zajema:

  • usposabljanje o varnosti in zdravju pri delu, glede na oceno tveganja;
  • usposabljanje iz požarne varnosti;
  • spoznavanje operativnih predpisov iz sistema varnega upravljanja;
  • delo pod nadzorom, kjer se kandidat pod inštruktorjevim nadzorom usposobi za opravljanje vseh del, ki jih bo kot  vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme opravljal samostojno in spozna vzdrževalni odsek - z vsemi napravami in opremo, ki so vgrajene;
  • opravljanje praktičnega izpita pred komisijo, ki jo imenuje delodajalec.

  Po končanem teoretičnem usposabljanju in preverjanju teoretične usposobljenosti, subjekt usposabljanja izda potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti.

  Po opravljenem praktičnem izpitu kandidat prejme spričevalo s strani delodajalca, pri katerem opravlja praktični del usposabljanja.

  Za pridobitev naslednjega spričevala opravlja vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in opreme opravlja le praktični del usposabljanja, ki ga zaključi s praktičnim delom izpita.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem preverjanju teoretične usposobljenosti

  Spričevalo o opravljenem praktičnem delu usposabljanja

  Pravne podlage

 • Oseba, ki želi opravljati delo vzdrževalca telekomunikacijskih omrežij in opreme, mora imeti zaključeno:

  • izobraževalni program tehniške gimnazije z izbirnim strokovnim predmetom elektronika ali
  • izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik s strokovnimi moduli s področja elektronike.

  Dokazila

  Kopija dokazila o ustrezni izobrazbi

  Pravne podlage

 • Pravico do dela na delovnem mestu izvršilnega železniškega delavca lahko pridobi tisti delavec, ki izpolnjuje posebne zdravstvene pogoje.

  Izvršilni železniški delavec mora biti telesno in duševno zmožen opravljati dela, za katera ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

  Telesna in duševna zmožnost se mora preverjati z rednimi in izrednimi pregledi. Zdravniške preglede opravlja in vodi pooblaščeni zdravstveni zavod.

  Redni zdravstveni pregled mora biti opravljen pred potekom predpisanega roka.

  Izvršilni železniški delavec mora ob zdravstvenih pregledih predložiti:

  Po vsakem opravljenem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik v roku 10 dni izda zdravniško spričevalo o izpolnjevanju pogojev za varno delo izvršilnega železniškega delavca.

  Dokazila

  Zdravniško spričevalo za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih pogojev

  Pravne podlage

 • Izvršilni železniški delavci in izvršilni železniški delavci na industrijskem tiru se pri opravljanju železniškega prometa sporazumevajo v jeziku, ki da določi upravljavec.

  V Republiki Sloveniji je jezik upravljavca slovenski jezik.

  Vsi izvršilni železniški delavci se morajo z upravljavcem infrastrukture aktivno in učinkovito sporazumevati v normalnih, poslabšanih in izrednih razmerah.

  Dokazila

  Potrdilo o opravljenem teoretičnem usposabljanju

  Pravne podlage

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic Vzdrževalec telekomunikacijskih omrežij in naprave ne sodi v poklicno direktivo.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021