Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzorčevalec semena kmetijskih rastlin

Vzorčenje semenskega materiala kmetijskih rastlin opravljajo vzorčevalci, ki so imenovani za opravljanje vzorčenja semena kmetijskih rastlin pod uradnim nadzorom.

Za imenovanje mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in opravljeno osnovno usposabljanje za vzorčevalca pod uradnim nadzorom, ki ga izvede organ, ki ima javno pooblastilo za vodenje postopka uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

Pristojni organ vodi evidenco imenovanih preglednikov in vzorčevalcev.

Pogoji

  • Pred opravljanjem nalog, mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.

    Za imenovanje mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in opravljen strokovni izpit.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

    Pristojni organ vodi evidenco imenovanih preglednikov in vzorčevalcev.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

 

Državljan članice EU lahko opravlja poklic v Sloveniji, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo za slovenske državljane in aktivno obvlada slovenski jezik.

 

Zadnja sprememba:
11. 4. 2022