Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Vzorčevalec semena kmetijskih rastlin

Vzorčevalec je posameznik, ki odvzema vzorce semena za analizo kakovosti ali za preverjanje sortnosti pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje.

Vzorce semena lahko odvzamejo le vzorčevalci, ki so bili imenovani s stani pristojnega organa.

Vzorčevalec takoj dostavi vzorec semena za analizo kakovosti semena laboratoriju in o opravljenem vzorčenju enkrat na teden obvešča organ za potrjevanje.

Pogoji

  • Pred opravljanjem nalog, mora biti posameznik imenovan s strani pristojnega organa.

    Za imenovanje mora posameznik imeti ustrezno izobrazbo, ustrezne delovne izkušnje in opravljen strokovni izpit.

    Posameznik vloži prošnjo za imenovanje pristojnemu organu. Ta preveri ali izpolnjuje vse pogoje in nato podeli imenovanje.

    Pristojni organ vodi evidenco imenovanih preglednikov in vzorčevalcev.

    Podrobneje

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

 

Državljan članice EU lahko opravlja poklic v Sloveniji, v kolikor izpolnjuje vse pogoje, ki veljajo za slovenske državljane in aktivno obvlada slovenski jezik.

 

Zadnja sprememba:
5. 8. 2020