Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Posameznik, ki želi izvajati šolsko vzgojo kot zasebnik, lahko pridobi status zasebnega učitelja.

Za pridobitev statusa mora izpolnjevati pogoje glede usposbljenosti, znanja jezika, prebivališča, nekaznovanosti in biti vpisan v razvid, ki ga vodi pristojno ministrstvo.

Pogoji

Priznavanje kvalifikacij

Za priznanje vaših v EU pridobljenih poklicnih kvalifikacij, so v RS predpisani naslednji postopki:

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem oddajte pisno prijavo pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
5. 8. 2020