Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Zavarovalni posrednik je fizična oseba, ki ima dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje poslov zavarovalnega posredovanja in ki posreduje pri sklepanju zavarovalnih pogodb ene ali več zavarovalnic. Posle zavarovalnega posredovanja lahko oseba opravlja pri zavarovalno posredniški družbi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, ki opravlja dejavnost zavarovalnega posredovanja.

Posredovanje je storitev, katere predmet je prizadevanje navezati stik zavarovalca z zavarovalnico, da bi z njo sklenil zavarovalno pogodbo. Posli zavarovalnega posredovanja obsegajo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitev zavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe.

Čezmejno/občasno opravljanje poklica

Poklic lahko v Sloveniji opravljate čezmejno ali občasno. Pred prvim opravljanjem morate pridobiti dovoljenje pri pristojnem organu.
Zadnja sprememba:
8. 9. 2021