Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala SPOT

Pravico za urejanje e-postopkov na portalu SPOT lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta s pooblastilom podeli izbrani osebi. Kako lahko uredite pooblastilo za e-poslovanje na portalu SPOT?

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT.
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
  • Pooblastilo za delo in urejanje vlog na portalu SPOT lahko izvedete elektronsko ali s pisno vlogo.

Elektronsko pooblaščanje prek portala SPOT

Pogoji za elektronsko pooblaščanje  

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo oz. podjetje, ki bo opravljala e-postopke za podjetje. Pooblaščena oseba za delo v portalu SPOT prav tako potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

Navodila za pooblaščanje preko portala SPOT

Prenesi navodilo

Pisno pooblastilo

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt pooblasti na naslednji način:

1. Izpolnite spodnji obrazec:

2. Zakoniti zastopnik vlogo lastnoročno podpiše.

3. Vlogo skenirajte in pošljite na e-naslov točke SPOT ali pošljete po navadni pošti na naslov točke SPOT oz. vlogo lahko vložite v poštni predalčnik na točki SPOT.

Če vloge ne morete skenirati, lahko pošljete tudi fotografijo vloge. Pri tem naj bo fotografija narejena v berljivi in uporabni obliki. Če je fotografij več (ker je vloga na dveh straneh) vlagatelje prosimo, da fotografije združite v en dokument (npr. word/pdf), ki ga bo referent na točki SPOT lahko vnesel v portal SPOT (neberljive in neuporabne vloge bodo referenti zavračali).

4. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila.

5. Točka SPOT na podlagi vloge pooblastilo vnese v portal SPOT.

6. Po ureditvi pooblastila lahko pooblaščena oseba prične z urejanjem vlog in postopkov na portalu SPOT za vaše podjetje/poslovni subjekt.

Preklic pooblastila

Pooblastilo lahko tudi prekličete. Uporabite vlogo:

Če pooblaščena oseba želi odstopiti od podeljenega pooblastila, lahko uredi z vlogo:

Delo s podjetjem po izbrisu iz PRS

Pomembno: Po izbrisu podjetja iz Poslovnega registra Slovenije delo z izbrisanim podjetjem na portalu SPOT ni več možno. V takem primeru mora pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik za odvzem/preklic pooblastila posredovati vlogo na elektronski naslov evem.mju@gov.si ali na gp.mju@gov.si.

Zadnja sprememba:
21. 10. 2021