Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala SPOT

Pravico za urejanje e-postopkov na portalu SPOT lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta s pooblastilom podeli izbrani osebi. Kako lahko uredite pooblastilo za e-poslovanje na portalu SPOT?

Če e-postopkov na portalu SPOT ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT.
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
  • Pooblastilo za delo in urejanje vlog na portalu SPOT lahko izvedete elektronsko ali s pisno vlogo.

Elektronsko pooblaščanje prek portala SPOT

Pogoji za elektronsko pooblaščanje  

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo oz. podjetje, ki bo opravljala e-postopke za podjetje. Pooblaščena oseba za delo v portalu SPOT prav tako potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

Navodila za gospodarske družbe: 

  • Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT: Prenesi navodilo.
  • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT: Prenesi navodilo.

Navodila za samostojne podjetnike: 

  • Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT: Prenesi navodilo.
  • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT: Prenesi navodilo.

Pisno pooblastilo

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt pooblasti na naslednji način:

1. Izpolnite spodnji obrazec:

2. Zakoniti zastopnik vlogo lastnoročno podpiše.

3. Vlogo skenirajte in pošljite na e-naslov točke SPOT ali pošljete po navadni pošti na naslov točke SPOT oz. vlogo lahko vložite v poštni predalčnik na točki SPOT.

Če vloge ne morete skenirati, lahko pošljete tudi fotografijo vloge. Pri tem naj bo fotografija narejena v berljivi in uporabni obliki. Če je fotografij več (ker je vloga na dveh straneh) vlagatelje prosimo, da fotografije združite v en dokument (npr. word/pdf), ki ga bo referent na točki SPOT lahko vnesel v portal SPOT (neberljive in neuporabne vloge bodo referenti zavračali).

4. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila.

5. Točka SPOT na podlagi vloge pooblastilo vnese v portal SPOT.

6. Po ureditvi pooblastila lahko pooblaščena oseba prične z urejanjem vlog in postopkov na portalu SPOT za vaše podjetje/poslovni subjekt.

Preklic pooblastila

Pooblastilo lahko tudi prekličete. Uporabite vlogo:

Če pooblaščena oseba želi odstopiti od podeljenega pooblastila, lahko uredi z vlogo:

Zadnja sprememba:
11. 2. 2021