Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

E-POSTOPEK: Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Invalidske organizacije oziroma poslovni subjekti lahko uveljavljajo oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov z oddajo elektronske vloge prek portala SPOT.

E-postopek je namenjen invalidskim organizacijam, ki želijo uveljavljati oprostitev plačila letne dajatve za prevoz invalidov in omogoča elektronsko vložitev vloge na pristojno upravno enoto. 

Pogoji za oddajo e-vloge

Elektronska prijava v moj SPOT

Za elektronsko prijavo v moj SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo in aktiven SI-PASS račun. Svetujemo vam, da se prijavite prek prijave SI-PASS, saj bo ta prijava postala kmalu edina možna. Navodila za registracijo v sistem SI-PASS so dostopna na spletni strani SI-TRUST.

Elektronski podpis

E-vlogo boste v postopku oddaje tudi elektronsko podpisali. Storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS omogoča enostavno elektronsko podpisovanje. Če sistem SI-PASS uporabljate prvič preverite dodatne informacije o elektronskem podpisovanju na spletni strani SI-TRUST

Ste odgovorna oseba ali imate pooblastilo

Eden izmed pogojev za oddajo e-vloge za izbrani poslovni subjekt je, da ste odgovorna oseba ali zakoniti zastopnik tega poslovnega subjekta oziroma ste pooblaščenec s pooblastilom zakonitega zastopnika. Če niste ne eno in ne drugo, si morate urediti pooblastilo za ta poslovni subjekt. Navodila za izvedbo postopka pooblaščanja so na voljo na spletni strani portala SPOT.

Navodila za oddajo e-vloge

Upoštevajte navodila pri korakih izpolnjevanja vloge.

Oprostitev plačila letne dajatve lahko na pristojni upravni enoti uveljavljajo invalidske organizacije na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz invalidnih oseb. Upravičenci, ki ste letno dajatev plačali ob registraciji vozila, imate pravico do vračila sorazmernega deleža vplačane letne dajatve od dne vložitve vloge za oprostitev plačila letne dajatve.