Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Vsebinska podpora Upravne enote

Kontakti oseb za vsebinsko pomoč

Upravna enota Kontaktni podatki
Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11 b 
5270 Ajdovščina
ue.ajdovscina@gov.si 
07 499 15 50
Upravna enota Brežice 
Cesta prvih borcev 24 a 
8250 Brežice
ue.brezice@gov.si 
05 364 32 00 
Upravna enota Celje 
Ljubljanska cesta 1 
3000 Celje
ue.celje@gov.si 
03 / 426 53 00
Upravna enota Cerknica 
Cesta 4. maja 24 
1380 Cerknica
ue.cerknica@gov.si 
01 / 707 13 00 
Upravna enota Črnomelj 
Zadružna cesta 16 
8340 Črnomelj
ue.crnomelj@gov.si 
07 / 336 10 00
Upravna enota Domžale 
Ljubljanska cesta 69 
1230 Domžale
ue.domzale@gov.si 
01 / 722 01 00 
Upravna enota Dravograd 
Meža 10 
2370 Dravograd
ue.dravograd@gov.si 
02 / 872 07 10 
Upravna enota Gornja Radgona 
Partizanska 13 
9250 Gornja Radgona
ue.goradgona@gov.si 
02 / 564 38 88 
Upravna enota Grosuplje 
Taborska cesta 1 
1290 Grosuplje
ue.grosuplje@gov.si 
01 / 781 09 00 
Upravna enota Hrastnik 
Pot vitka Pavliča 5 
1430 Hrastnik
ue.hrastnik@gov.si 
03 / 564 26 00 
Upravna enota Idrija 
Študentovska 2 
5280 Idrija
ue.idrija@gov.si 
05 / 373 43 00 
Upravna enota Ilirska Bistrica 
Bazoviška c.14 
6250 Ilirska Bistrica
ue.ilirskabistrica@gov.si 
05 / 711 22 00 
Upravna enota Izola 
Cesta v Pregavor 3a 
6310 Izola
ue.izola@gov.si 
05 / 660 04 00 
Upravna enota Jesenice 
Cesta železarjev 6a 
4270 Jesenice
ue.jesenice@gov.si 
04 / 585 14 00 
Upravna enota Kamnik 
Glavni trg 24 
1240 Kamnik
ue.kamnik@gov.si 
01 / 831 81 00 
Upravna enota Kočevje 
Ljubljanska cesta 26 
1330 Kočevje
ue.kocevje@gov.si 
01 / 893 83 00 
Upravna enota Koper 
Trg Brolo 4 
6000 Koper
ue.koper@gov.si 
05 / 663 76 00 
Upravna enota Kranj 
Slovenski trg 1
4000 Kranj
ue.kranj@gov.si 
04 / 201 56 00 
Upravna enota Krško 
Cesta krških žrtev 14 
8270 Krško
ue.krsko@gov.si 
07 / 498 14 02 
Upravna enota Laško 
Mestna ulica 2 
3270 Laško
ue.lasko@gov.si 
03 / 733 88 00 
Upravna enota Lenart 
Trg osvoboditve 7 
2230 Lenart
ue.lenart@gov.si 
02 / 729 15 20 
Upravna enota Lendava 
Trg ljudske pravice 5 
9220 Lendava
ue.lendava@gov.si 
02 / 577 36 00 
Upravna enota Litija 
Ulica Mire Pregljeve 4 
1270 Litija
ue.litija@gov.si 
01 / 896 23 45 
Upravna enota Ljubljana 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 
1000 Ljubljana
ue.ljubljana@gov.si 
01 / 306 30 00 
Upravna enota Ljutomer 
Vrazovo ulica 1 
9240 Ljutomer
ue.ljutomer@gov.si 
02 / 584 94 11 
Upravna enota Logatec 
Tržaška cesta 50a 
1370 Logatec
ue.logatec@gov.si 
01 / 759 05 00 
Upravna enota Maribor 
Ulica heroja Staneta 1 
2000 Maribor
ue.maribor@gov.si 
02 / 220 83 50 
Upravna enota Metlika 
Naselje B. Kidriča 14/II 
8330 Metlika
ue.metlika@gov.si 
07 / 363 74 50 
Upravna enota Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje
ue.mozirje@gov.si
03 / 839 33 00 
Upravna enota Murska Sobota 
Kardoševa 2 
9000 Murska Sobota
ue.murskasobota@gov.si 
02 / 513 11 11 
Upravna enota Nova Gorica 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica
ue.novagorica@gov.si 
05 / 330 61 00 
Upravna enota Novo mesto 
Defranceschijeva 1 
8000 Novo mesto
ue.novomesto@gov.si 
07 / 393 91 02 
Upravna enota Ormož 
Ptujska cesta 6 
2270 Ormož
ue.ormoz@gov.si 
02 / 741 54 00 
Upravna enota Pesnica 
Pesnica 43a 
2211 Pesnica
ue.pesnica@gov.si 
02 / 654 23 00 
Upravna enota Piran 
Lucija, Obala 114a 
6320 Portorož
ue.piran@gov.si 
05 / 671 04 00 
Upravna enota Postojna 
Ljubljanska cesta 4 
6230 Postojna
ue.postojna@gov.si 
05 / 728 06 00 
Upravna enota Ptuj 
Slomškova ulica 10 
2250 Ptuj
ue.ptuj@gov.si 
02 / 798 01 00 
Upravna enota Radlje ob Dravi 
Mariborska c.7 
2360 Radlje ob Dravi
ue.radlje@gov.si 
02 / 887 94 00 
Upravna enota Radovljica 
Gorenjska cesta 18 
4240 Radovljica
ue.radovljica@gov.si 
04 / 537 16 00 
Upravna enota Ravne na Koroškem 
Čečovje 12a 
2390 Ravne na Koroškem
ue.ravne@gov.si 
02 / 821 64 40 
Upravna enota Ribnica 
Gorenjska cesta 9 
1310 Ribnica
ue.ribnica@gov.si 
01 / 837 27 10
Upravna enota Ruše 
Kolodvorska 9 
2342 Ruše
ue.ruse@gov.si 
02 / 669 06 60 
Upravna enota Sevnica 
Glavni trg 19/a 
8290 Sevnica
ue.sevnica@gov.si 
07 / 816 38 70 
Upravna enota Sežana 
Partizanska c.4 
6210 Sežana
ue.sezana@gov.si 
05 / 731 27 00 
Upravna enota Slovenj Gradec 
Meškova ul. 21 
2380 Slovenj Gradec
ue.slovenjgradec@gov.si 
02 / 885 05 50 
Upravna enota Slovenska Bistrica 
Kolodvorska ul. 10 
2310 Slovenska Bistrica

ue.slovenskabistrica@gov.si 
02 / 805 55 00 

Upravna enota Slovenske Konjice 
Stari trg 29 
3210 Slovenske Konjice
ue.slovenskekonjice@gov.si 
03 / 758 01 10 
Upravna enota Šentjur pri Celju 
Mestni trg 10 
3230 Šentjur pri Celju
ue.sentjur@gov.si 
03 / 747 12 80 
Upravna enota Škofja Loka 
Poljanska c.2 
4220 Škofja Loka
ue.skofjaloka@gov.si 
04 / 511 23 60 
Upravna enota Šmarje pri Jelšah 
Aškerčev trg 11 
3240 Šmarje pri Jelšah
ue.smarje@gov.si 
03 / 817 17 00 
Upravna enota Tolmin 
Tumov drevored 4 
5220 Tolmin
ue.tolmin@gov.si 
05 / 380 08 00 
Upravna enota Trbovlje 
Mestni trg 4 
1422 Trbovlje
ue.trbovlje@gov.si 
03 / 565 44 44 
Upravna enota Trebnje 
Goliev trg 5 
8210 Trebnje
ue.trebnje@gov.si 
07 / 348 22 50 
Upravna enota Tržič 
Trg svobode 18 
4290 Tržič
ue.trzic@gov.si 
04 / 595 21 00 
Upravna enota Velenje 
Rudarska cesta 6a 
3320 Velenje
ue.velenje@gov.si 
03 / 899 57 00 
Upravna enota Vrhnika 
Tržaška cesta 1 
1360 Vrhnika
ue.vrhnika@gov.si 
01 / 750 78 50 
Upravna enota Zagorje ob Savi 
C.9 avgusta 5 
1410 Zagorje ob Savi
ue.zagorje@gov.si 
03 / 566 08 11 
Upravna enota Žalec 
Ulica Savinjske čete 5 
3310 Žalec
ue.zalec@gov.si 
03 / 713 51 20