SPOT

Vsebinska podpora Upravne enote

Kontakti oseb za vsebinsko pomoč

Upravna enota Kontaktni podatki
Upravna enota Ajdovščina
Vipavska cesta 11 b 
5270 Ajdovščina
ue.ajdovscina@gov.si 
07 499 15 50
Upravna enota Brežice 
Cesta prvih borcev 24 a 
8250 Brežice
ue.brezice@gov.si 
05 364 32 00 
Upravna enota Celje 
Ljubljanska cesta 1 
3000 Celje
ue.celje@gov.si 
03 / 426 53 00
Upravna enota Cerknica 
Cesta 4. maja 24 
1380 Cerknica
ue.cerknica@gov.si 
01 / 707 13 00 
Upravna enota Črnomelj 
Zadružna cesta 16 
8340 Črnomelj
ue.crnomelj@gov.si 
07 / 336 10 00
Upravna enota Domžale 
Ljubljanska cesta 69 
1230 Domžale
ue.domzale@gov.si 
01 / 722 01 00 
Upravna enota Dravograd 
Meža 10 
2370 Dravograd
ue.dravograd@gov.si 
02 / 872 07 10 
Upravna enota Gornja Radgona 
Partizanska 13 
9250 Gornja Radgona
ue.goradgona@gov.si 
02 / 564 38 88 
Upravna enota Grosuplje 
Taborska cesta 1 
1290 Grosuplje
ue.grosuplje@gov.si 
01 / 781 09 00 
Upravna enota Hrastnik 
Pot vitka Pavliča 5 
1430 Hrastnik
ue.hrastnik@gov.si 
03 / 564 26 00 
Upravna enota Idrija 
Študentovska 2 
5280 Idrija
ue.idrija@gov.si 
05 / 373 43 00 
Upravna enota Ilirska Bistrica 
Bazoviška c.14 
6250 Ilirska Bistrica
ue.ilirskabistrica@gov.si 
05 / 711 22 00 
Upravna enota Izola 
Cesta v Pregavor 3a 
6310 Izola
ue.izola@gov.si 
05 / 660 04 00 
Upravna enota Jesenice 
Cesta železarjev 6a 
4270 Jesenice
ue.jesenice@gov.si 
04 / 585 14 00 
Upravna enota Kamnik 
Glavni trg 24 
1240 Kamnik
ue.kamnik@gov.si 
01 / 831 81 00 
Upravna enota Kočevje 
Ljubljanska cesta 26 
1330 Kočevje
ue.kocevje@gov.si 
01 / 893 83 00 
Upravna enota Koper 
Trg Brolo 4 
6000 Koper
ue.koper@gov.si 
05 / 663 76 00 
Upravna enota Kranj 
Slovenski trg 1
4000 Kranj
ue.kranj@gov.si 
04 / 201 56 00 
Upravna enota Krško 
Cesta krških žrtev 14 
8270 Krško
ue.krsko@gov.si 
07 / 498 14 02 
Upravna enota Laško 
Mestna ulica 2 
3270 Laško
ue.lasko@gov.si 
03 / 733 88 00 
Upravna enota Lenart 
Trg osvoboditve 7 
2230 Lenart
ue.lenart@gov.si 
02 / 729 15 20 
Upravna enota Lendava 
Trg ljudske pravice 5 
9220 Lendava
ue.lendava@gov.si 
02 / 577 36 00 
Upravna enota Litija 
Ulica Mire Pregljeve 4 
1270 Litija
ue.litija@gov.si 
01 / 896 23 45 
Upravna enota Ljubljana 
Adamič-Lundrovo nabrežje 2 
1000 Ljubljana
ue.ljubljana@gov.si 
01 / 306 30 00 
Upravna enota Ljutomer 
Vrazovo ulica 1 
9240 Ljutomer
ue.ljutomer@gov.si 
02 / 584 94 11 
Upravna enota Logatec 
Tržaška cesta 50a 
1370 Logatec
ue.logatec@gov.si 
01 / 759 05 00 
Upravna enota Maribor 
Ulica heroja Staneta 1 
2000 Maribor
ue.maribor@gov.si 
02 / 220 83 50 
Upravna enota Metlika 
Naselje B. Kidriča 14/II 
8330 Metlika
ue.metlika@gov.si 
07 / 363 74 50 
Upravna enota Mozirje 
Šmihelska cesta 2 
3330 Mozirje
ue.mozirje@gov.si
03 / 839 33 00 
Upravna enota Murska Sobota 
Kardoševa 2 
9000 Murska Sobota
ue.murskasobota@gov.si 
02 / 513 11 11 
Upravna enota Nova Gorica 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica
ue.novagorica@gov.si 
05 / 330 61 00 
Upravna enota Novo mesto 
Defranceschijeva 1 
8000 Novo mesto
ue.novomesto@gov.si 
07 / 393 91 02 
Upravna enota Ormož 
Ptujska cesta 6 
2270 Ormož
ue.ormoz@gov.si 
02 / 741 54 00 
Upravna enota Pesnica 
Pesnica 43a 
2211 Pesnica
ue.pesnica@gov.si 
02 / 654 23 00 
Upravna enota Piran 
Lucija, Obala 114a 
6320 Portorož
ue.piran@gov.si 
05 / 671 04 00 
Upravna enota Postojna 
Ljubljanska cesta 4 
6230 Postojna
ue.postojna@gov.si 
05 / 728 06 00 
Upravna enota Ptuj 
Slomškova ulica 10 
2250 Ptuj
ue.ptuj@gov.si 
02 / 798 01 00 
Upravna enota Radlje ob Dravi 
Mariborska c.7 
2360 Radlje ob Dravi
ue.radlje@gov.si 
02 / 887 94 00 
Upravna enota Radovljica 
Gorenjska cesta 18 
4240 Radovljica
ue.radovljica@gov.si 
04 / 537 16 00 
Upravna enota Ravne na Koroškem 
Čečovje 12a 
2390 Ravne na Koroškem
ue.ravne@gov.si 
02 / 821 64 40 
Upravna enota Ribnica 
Gorenjska cesta 9 
1310 Ribnica
ue.ribnica@gov.si 
01 / 837 27 10
Upravna enota Ruše 
Kolodvorska 9 
2342 Ruše
ue.ruse@gov.si 
02 / 669 06 60 
Upravna enota Sevnica 
Glavni trg 19/a 
8290 Sevnica
ue.sevnica@gov.si 
07 / 816 38 70 
Upravna enota Sežana 
Partizanska c.4 
6210 Sežana
ue.sezana@gov.si 
05 / 731 27 00 
Upravna enota Slovenj Gradec 
Meškova ul. 21 
2380 Slovenj Gradec
ue.slovenjgradec@gov.si 
02 / 885 05 50 
Upravna enota Slovenska Bistrica 
Kolodvorska ul. 10 
2310 Slovenska Bistrica

ue.slovenskabistrica@gov.si 
02 / 805 55 00 

Upravna enota Slovenske Konjice 
Stari trg 29 
3210 Slovenske Konjice
ue.slovenskekonjice@gov.si 
03 / 758 01 10 
Upravna enota Šentjur pri Celju 
Mestni trg 10 
3230 Šentjur pri Celju
ue.sentjur@gov.si 
03 / 747 12 80 
Upravna enota Škofja Loka 
Poljanska c.2 
4220 Škofja Loka
ue.skofjaloka@gov.si 
04 / 511 23 60 
Upravna enota Šmarje pri Jelšah 
Aškerčev trg 11 
3240 Šmarje pri Jelšah
ue.smarje@gov.si 
03 / 817 17 00 
Upravna enota Tolmin 
Tumov drevored 4 
5220 Tolmin
ue.tolmin@gov.si 
05 / 380 08 00 
Upravna enota Trbovlje 
Mestni trg 4 
1422 Trbovlje
ue.trbovlje@gov.si 
03 / 565 44 44 
Upravna enota Trebnje 
Goliev trg 5 
8210 Trebnje
ue.trebnje@gov.si 
07 / 348 22 50 
Upravna enota Tržič 
Trg svobode 18 
4290 Tržič
ue.trzic@gov.si 
04 / 595 21 00 
Upravna enota Velenje 
Rudarska cesta 6a 
3320 Velenje
ue.velenje@gov.si 
03 / 899 57 00 
Upravna enota Vrhnika 
Tržaška cesta 1 
1360 Vrhnika
ue.vrhnika@gov.si 
01 / 750 78 50 
Upravna enota Zagorje ob Savi 
C.9 avgusta 5 
1410 Zagorje ob Savi
ue.zagorje@gov.si 
03 / 566 08 11 
Upravna enota Žalec 
Ulica Savinjske čete 5 
3310 Žalec
ue.zalec@gov.si 
03 / 713 51 20 

 

Zadnja sprememba:
20. 1. 2021