Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Uvedba eBOL in pooblaščanje na portalu eVEM (SPOT)

Pomembne informacije o pooblaščanju na portalu eVEM (SPOT)

S 1. 1. 2020 bo na portalu na voljo nova storitev – elektronski bolniški list (eBOL), ki bo delodajalcem omogočala pregled in prenos elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela – eBOL.

V zadnjem obdobju se na nas obračate številni uporabnika portala eVEM (SPOT) v zvezi z urejanjem pooblastil, zato v nadaljevanju v zvezi s tem pojasnjujemo: 

Avtomatično oziroma generično pooblastilo, ki bi na portalu eVEM (SPOT) dovoljevalo pooblaščanje tudi za nove storitve oz. za vnaprej, ni omogočeno. Na portalu so na voljo e-postopki različnih organov AJPES, FURS, ZZZS, ZRSZ, OZS, UE in MZ. Med e-postopki, ki jih omogoča portal e-VEM (SPOT) so tudi postopki, ki imajo pomembne posledice za podjetje/poslovni subjekt (npr. prijava, odjava iz soc. zavarovanja, ustanovitev, izbris podjetja, ....);zato ni nepomembna presoja in odločitev zakonitega zastopnika komu bo podelil pooblastilo za urejanje postopkov za njegovo podjetje oz. poslovni subjekt. Pooblaščanje je odvisno tudi od poslovnih procesov v podjetju/poslovnem subjektu. Zakoniti zastopnik lahko za določene postopke pooblasti osebo v računovodskem servisu, določene postopke pa izvaja oseba v kadrovski službi ali npr. ena oseba ureja obračun plač, druga ureja npr. refundacijske zahtevke.

Tako kot pri večini ostalih storitev gre tudi v primeru eBOL za dostop do osebnih podatkov.

Digitalno potrdilo in pravilno urejeno pooblastilo je namenjeno zagotavljanju varnega in zakonitega e-poslovanja. 

Pri tem naj poudarimo, da je pooblastilo možno urediti:
 

  • Elektronsko:

Zakoniti zastopnik podjetja/poslovnega subjekta s svojim digitalnim potrdilom vstopiv portal eVEM (SPOT) in uredi pooblastilo za eno ali več oseb, ki bodo urejale posamezne ali vse postopke, ki jih omogoča portal eVEM (SPOT). Potrebujete le podatke in davčno številko osebe, ki jo boste pooblastili za delo v portalu eVEM (SPOT). Pooblastilo za eBOL boste na ta način lahko uredili po 1. 1. 2020.

ali
 

  • Pisno:

Če boste pooblastilo urejali pisno morate izpolnjeno in podpisano vlogo oddati na katerikoli točki SPOT. Preverite seznam točk SPOT in oddajte vlogo na vam najbližji točki. 
 
POMEMBNO: 

  • Nov obrazec za urejanje pooblastil, v katerem bo vključena tudi nova storitev eBOL,  bo na portalu objavljen predvidoma v tednu po 16. 12. 2019. Stem boste vlogo na točko SPOT lahko oddali še pred prazniki. 
  • Točke SPOT bodo pooblastila na portalu (eVEM) uredila po 1. 1. 2020.
  • Predlagamo, da si ustrezno pooblastilo uredite najkasneje do 1. 2. 2020.

 
S 1. 2. 2020 stopi v veljavo nova zakonodaja, ki bo določala, da delodajalci do elektronskih bolniških listov za začasno zadržanost od dela od 1.2.2020 lahko dostopajo le še preko portala eVEM (SPOT). Od 1. 2. 2020 zdravniki bolniških listov ne bodo več tiskali.  

Predlagamo, da še naprej spremljate novice na portalu eVEM (SPOT) ali na portalu ZZZS.