Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

eBOL – Iskanje elektronskih bolniških listov (eBOL) in pooblastila

Podjetja s poslovnimi enotami - preverite ali imate pravilno urejena pooblastila za dostopanje do elektronskih bolniških listov (eBOL)

Po enem letu od uvedbe eBOL se kažejo pozitivni učinki digitalizacije bolniškega lista. Storitev je bila že večkrat nadgrajena v smeri izboljšanja uporabniške izkušnje. V cilju poenotenja uporabe vseh možnih načinov iskanja eBOL, vas obveščamo, da bo v drugi polovici februarja 2021, pri načinu iskanja po EMŠO številki zaposlenega, prišlo do manjše spremembe, ki bo vplivala le na podjetja s poslovnimi enotami (PE) in sicer samo v primeru, če pooblastilo za dostopanje do eBOL ni ustrezno urejeno.

Pri iskanju eBOL po EMŠO številki zaposlenega bo odgovor o izdanem eBOL-u vrnjen le, če imate pooblastilo urejeno za vse poslovne enote ali za dotično poslovno enoto (PE), kjer je zaposleni prijavljen.

Ker je s strani uporabnikov prišlo več vprašanj v zvezi z iskanjem eBOL in se je pri tem izkazalo, da uporabniška izkušnja ni poenotena pri vseh možnih načinih iskanja bolniških listov, bo na podlagi tega iskanje po vseh načinih in kriterijih poenoteno. Vsi, ki ste do sedaj imeli prakso, da ste eBOL pridobivali po EMŠO številki zaposlenih, preverite ali imate urejeno pooblastilo za posamezno poslovno enoto (PE) v kateri je zaposleni prijavljen oziroma ali imate omogočeno pooblastilo za vse poslovne enote. V nasprotnem primeru ne boste mogli pridobiti eBOL po EMŠO zaposlenega v PE, če za to PE nimate pooblastila oziroma ne boste mogli pridobiti eBOL za zaposlenega na sedežu, če imate urejeno pooblastilo le za PE.

Način ureditve pooblastil in dostopanja do eBOL je odvisen od dogovora v podjetju oz. od načina dela. Nekateri imate pooblastila, ki vam jih podeli zakoniti zastopnik urejena na način, da dostopate do vseh eBOL - tako za sedež podjetja, kot za vse poslovne enote. Določena podjetja/poslovni subjekti pa so organizirana tako, da ima pooblaščenec pooblastilo samo za posamezno poslovno enoto.

Kako lahko uredite pooblastilo za vse poslovne enote (PE)?

  • Če potrebujete oz. urejate pooblastilo samo za posamezno poslovno enoto (PE), izpolnite obrazec pooblastila, na katerem vpišete matično številko te poslovne enote.
  • Če potrebujete pooblastilo za matično podjetje in vse poslovne enote podjetja/poslovnega subjekta na obrazcu za pooblastilo označite: »Pooblastilo velja za vse poslovne enote (PE)«.

Kako lahko preverite ali imate pooblastilo za sedež, za vse PE ali samo za posamezno PE?

Pooblaščenec lahko preveri seznam podjetij/poslovnih subjektov in PE za katere je pooblaščen na uporabniškem namizju portala:

Zakoniti zastopnik lahko preveri vse pooblaščence podjetja/poslovnega subjekta, vključno s PE, če se prijavi v portal SPOT s kvalificiranim digitalnim potrdilom, v zavihku:

Za informacije o vaših pooblastilih se lahko obrnete tudi vašo točko SPOT. Kontaktni podatki o točkah SPOT so na voljo tukaj

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete na ekc@gov.si.

Ministrstvo za javno upravo