Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT skozi številke za leto 2020

Statistični pregled portala SPOT za leto 2020

Na Ministrstvu za javno upravo smo pripravili statistični pregled portala SPOT za leto 2020.  

Kaj nam kažejo številke?

  • V letu 2020 je bilo preko portala SPOT oddanih 2.166.166 vlog,
    • od tega je bilo preko portala oddanih 1.277.054 vlog,
    • preko Kadrovskega vmesnika in vmesnika eBOL in eNDM je bilo oddanih 889.112 vlog.
  • V celotni mreži točk največ SPOT postopkov izvedejo na AJPES-ovih točkah SPOT.
  • Največje število oddanih vlog bilo izvedenih na postopku M-12, sledita postopka M-2 in M-1, nato sledijo vloge za oddajo zahtevkov nadomestilo plače (refundacije).

Letošnja statistika vključuje tudi nove podatke in sicer podatke o izdanih bolniških listih (eBOL). Storitev je bila na portalu na novo uvedena v začetku leta 2020. Pozitivni učinki uvedbe eBOL se odražajo na več področjih, zlasti pa so se pokazali tudi v času epidemije, saj je digitalizacija bolniškega lista doprinesla k bistvenemu zmanjšanju osebnih stikov in s tem manjšemu tveganju za okužbo.   

V letu 2020 je bilo izdanih 1,65 milijona elektronskih bolniških listov (eBOL).

Na strani: Statistični pregled leta 2020  so na voljo tudi podrobnejši podatki o delovanju in uporabi portala, številu oddanih vlog, pregled oddanih vlog glede na lokacijo oddane vloge in drugi statistični podatki za leto 2020.

 

 

Ministrstvo za javno upravo