Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določeni upravni postopki se iz ARSO selijo na MOP

eVloge za dovoljevanje posegov v okolje lahko še naprej oddajate tudi preko portala SPOT

S 1. 9. 2021 se vsebine in upravni postopki, predhodni postopek v zvezi s presojo vplivov na okolje, postopek presoje vplivov na okolje, okoljevarstvena dovoljenja (OVD), naravovarstvena soglasja, iz Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) prenašajo na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Na portalu SPOT bo oddaja spodaj navedenih elektronskih vlog še naprej  potekala nemoteno: 

  • Pridobitev naravovarstvenega soglasja ali naravovarstvenih pogojev 
  • Pridobitev potrdila EU za trgovanje z živalmi in rastlinami ter njihovih delov ai izdelkov iz njih 
  • Pridobitev dovoljenja za uvoz, izvoz in ponovni izvoz 
  • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja z živalmi zavarovanih vrst 
  • Pridobitev dovoljenja za gojitev živali prostoživečih vrst 
  • Pridobitev dovoljenja za snemanje v podzemnih jamah 
  • Pridobitev dovoljenja za izjemna ravnanja v podzemnih jamah 
  • Postopek predhodne presoje vplivov na okolje 

Več informacij še na spletni strani:  Sprememba pristojnosti za izvajanje upravnih nalog s področja varstva okolja ter strokovnih in upravnih nalog s področja ohranjanja narave