Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Vložitev obrazca M-3 zaradi podaljšanja začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine

Delodajalci, ki imate zaposlene razseljene osebe iz Ukrajine s pravico do začasne zaščite, oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki imate to pravico, morate zaradi podaljšanja te pravice na obrazcu M-3 vložiti prijavo spremembe zavarovanja.

V Sloveniji se je namreč začasna zaščita za razseljene osebe iz Ukrajine 4. marca 2023 samodejno podaljšala za leto dni. Več informacij o tem najdete na tej povezavi.

V obrazcu M-3 v rubriki 21 vpišete novo serijsko številko izkaznice osebe z začasno številko, lahko pa tudi še staro številko, če oseba z začasno zaščito še ni prejela nove izkaznice (pri vpisu serijske številke namesto črk ZZ vpišite 00), v rubriki 22 pa datum izteka pravice osebe z začasno zaščito, to je 4. 3. 2024.