Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT in vmesnik po novem omogočata dostop do elektronskega potrdila o darovanju krvi (ePODK)

Elektronsko Potrdilo o darovanju krvi je delodajalcem, njihovim zastopnikom ali pooblaščenim osebam od 1. 1. 2024 na voljo na portalu SPOT.
 
Za vse poslovne subjekte, ki imajo proces prenosa in pridobivanja bolniških listov za svoje zaposlene integriran v okviru programa za vodenje kadrovskih evidenc, evidenc delovnega časa ali obračuna plač je že od 1. 12. 2023 na razpolago nadgrajen vmesnik za prenos elektronskih bolniških listov, elektronskih potrdil o darovanju krvi in oddajo zahtevkov za nadomestilo plače – vmesnik eBOL in eNDM.  
 
Vmesnik eBOL in eNDM je dopolnjen na način, da bosta v prehodnem obdobju delovali dve različici. Obstoječa različica bo še naprej zagotavljala le podatke o izdanih elektronskih bolniških listih (eBOL). Nova različica pa poleg podatkov o izdanih elektronskih bolniških listih zagotavlja še podatke o izdanih elektronskih potrdilih o darovanju krvi (ePODK). 
 
Delodajalci, ki uporabljajo spletno storitev oziroma vmesnik za prenos elektronskih potrdil prek  programskih rešitev, naj se za vključitev in pridobivanje ePotrdil o darovanju krvi obrnejo na ponudnika, ki jim zagotavlja to programsko rešitev. Prehodno obdobje, ki bo omogočalo delovanje obeh različic vmesnika bo trajalo do predvidoma začetka marca 2024. Po tem obdobju bo verzija vmesnika, ki omogoča prenos le elektronskih bolniških listov, brez elektronskih Potrdil o darovanju krvi, ukinjena.
 
Elektronska potrdila o darovanju krvi so delodajalcem na voljo v okviru obstoječega postopka za prenos eBOL oziroma elektronskih potrdil o zadržanosti od dela. Zaradi navedenega delodajalcem ni potrebno urejati novih/dodatna pooblastil za pooblaščene osebe. Pravico do vpogleda in prenos elektronskih potrdil o darovanju krvi imajo vse pooblaščene osebe, ki že sedaj dostopajo do elektronskih bolniških listov.
 
Pri pripravi obračunov nadomestil plač in pripravi refundacijskih zahtevkov za januar 2024 in nadaljnje mesece ne bo več prilaganja skeniranih papirnih potrdil o darovanju krvi, ampak se bo obračun skliceval na izdano elektronsko potrdilo o darovanju krvi. Ravno tako bo elektronsko potrdilo o darovanju krvi podlaga za pridobitev podatkov v postopku: Pridobitev podatkov za izračun osnove nadomestila plače.


Projekt uvedbe ePODK je bil izveden v tesnem sodelovanju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda RS za transfuzijsko medicino in portala SPOT, ki je v upravljanju Ministrstva za digitalno preobrazbo.
 
Več informacij: