Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Prijava v obvezna socialna zavarovanja tujcev brez enotnega dovoljenja za prebivanje in delo – POPLAVE in ZEMELJSKI PLAZOVI 2023

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23 in 117/23, v nadaljnjem besedilu; interventni zakon) v 89. členu dopušča zaposlitev tujca, državljana tretjih držav, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebujejo vizuma, da se zaposlijo v Republiki Sloveniji že na podlagi potrdila o oddani prošnji za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in soglasja oziroma delovnega dovoljenja, izdanega s strani Zavoda RS za zaposlovanje za namen zaposlitve zaradi odprave posledic poplav in zemeljskih plazov.

Po interventnem zakonu se tujec lahko zaposli sprva za tri mesece od nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, lahko pa delo nadaljuje, če njegova prošnja za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo pri pristojni upravni enoti še ni pravnomočno rešena.

 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA M-1 v postopku prijave v obvezna socialna zavarovanja

Dokumentacija za prijavo v zavarovanje (obrazec M-1):

 - pogodba o zaposlitvi,

 - informativni list ali delovno dovoljenje po sporazumu (vsebina: poplave ali plazovi 2023) in

 - potrdilo o vloženi vlogi za izdajo enotnega dovoljenja pri upravni enoti.

Izpolnjevanje obrazca M-1:

  • Rubrika 21: V polje »številka enotnega dovoljenja« zapišite številko 00111111111.
  • Rubrika 22: V polje "Iztek zavarovalnih pogojev" vpišite datum, ki je za tri mesece večji od datuma nastopa dela.

 

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA M-3 v postopku spremembe podatkov o obveznih socialnih zavarovanjih

  • V rubriki 13 »Vzrok spremembe zavarovanja« mora biti v tem primeru vpisana šifra 06.

1) Postopek izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo še ni končan

 Dokumentacija za podaljšanje zavarovanja za 4 mesece v primeru še ne rešene prošnje za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo pri upravni enoti (obrazec M3):

 - potrdilo UE Celje o še nerešeni vlogi za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo in

 - pogodba o zaposlitvi.

Izpolnjevanje obrazca M-3 – prvič – še nerešena prošnja pri UE:

  • Rubrika 21: V polje »številka enotnega dovoljenja« zapišite številko 00111111111.
  • Rubrika 22: V polje "Iztek zavarovalnih pogojev" vpišite datum, ki je povečan za 4 mesece od naslednjega dne po poteku treh mesecev od nastopa dela.

Izpolnjevanje obrazca M-3 – vsakič naslednjič – še nerešena vloga:

  • Rubrika 21: V polje »številka enotnega dovoljenja« zapišite številko 00111111111.
  • Rubrika 22: V polje "Iztek zavarovalnih pogojev" vpišite datum, ki je povečan za 4 mesece od naslednjega dne po izteku zadnjih zavarovalnih pogojev (po poteku predhodnih 4 mesecev).

2) Postopek po vročitvi enotnega dovoljenja za prebivanje in delo

Dokumentacija za podaljšanje zavarovanja za 4 mesece v primeru izdanega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo (obrazec M-3):

- pogodba o zaposlitvi,

- informativni list ali delovno dovoljenje po sporazumu (vsebina: poplave ali plazovi 2023) in

- kopija kartice enotnega dovoljenja za prebivanje in delo – obe strani.

Izpolnjevanje obrazca M-3– izdano enotno dovoljenje:

  • Rubrika 21: V polje »številka enotnega dovoljenja« zapišite številko izdanega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.
  • Rubrika 22: V polje "Iztek zavarovalnih pogojev" vpišite datum izteka veljavnosti enotnega dovoljenja.

 

Prepoved čezmejnega opravljanja storitev

Po določbi 8. odstavka 6. člena Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-1, Uradni list RS, št. 40/23) je pogoj za izdajo potrdila A1 tujcu, državljanu tretjih držav, tudi veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo ali dovoljenje za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela, izdanega v skladu z zakonom, ki ureja vstop in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji oziroma pravica do prostega dostopa na trg dela v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.

Interventni zakon v prvem odstavku 92. člena izrecno določa, da lahko tuji delavci, ki so pridobili dovoljenje ali soglasje iz navedenega zakona, opravljajo le dela, ki so povezana z odpravo posledic poplav in plazov, in sicer le na ozemlju Republike Slovenije. Čezmejno opravljanje storitev je torej v teh primerih prepovedano, v skladu s 161. členom interventnega zakona pa je za prekršek opravljanja dela zunaj ozemlja Republike Slovenije celo predpisana globa.