Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Nedosegljivost portala SPOT v času od 1. do 3. marca 2024, zaradi nadgradenj informacijskih sistemov GURS

Geodetska uprava (GURS) bo v času od 1. do 3. marca izvedla informacijsko prenovo Registra prostorskih enot in dala v uporabo Register naslovov.

Informacijska prenova bo vplivala tudi na portal SPOT ter povezane zaledne sisteme.

Uporabnike obveščamo, da zaradi sočasnega izvajanja nadgradenj na portalu SPOT in drugih povezanih informacijskih sistemih, kot so GURS, Centralni register prebivalstva-CRP, AJPES, FURS,… portal ne bo dosegljiv.

Vlagatelje, ki urejate e-vloge za AJPES, kot npr. vloga za registracijo podjetja, spremembe podatkov v zvezi s podjetjem, za FURS, kot npr. vloga za oddajo davčnih podatkov, ID za DDV in druge vloge povezane z registracijo podjetja, pozivamo, da prijave, vloge v delu ali vloge v vsebinski ali tehnični dopolnitvi izvedete pred ali po datumu prehoda.

Prenovo na sistemih GURS je predvidel Zakon o katastru nepremičnin – ZKN, ki v 6. členu določa vzpostavitev informacijskega sistema Kataster, kjer se bodo po prehodu vodili tudi podatki Registra prostorskih enot.

Hvala za razumevanje.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo