Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT (prej portal e-VEM) je osrednji državni portal za podjetja in poslovne subjekte, ki omogoča izvajanje elektronskih postopkov in nudi informacije o pogojih za poslovanje. Poslovnim subjektom omogoča hitro in enostavno poslovanje z državo.

Portal SPOT omogoča urejanje in oddajanje vlog od doma oziroma iz svoje pisarne. Poleg tega lahko potencialni podjetniki in poslovni subjekti ob pomoči referenta ali svetovalca izvedejo postopke in druge storitve tudi na eni izmed številnih točk SPOT (prej točke VEM). 

V letu 2018 je portal eVEM prešel pod okrilje znamke SPOT, Slovenska poslovna točka, ki predstavlja nacionalni sistem podpornih storitev države za podjetja in poslovne subjekte in se preimenoval v portal SPOT.

Portal SPOT še naprej ostaja ključni državni portal za poslovne subjekte, ki ga vodimo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, skupaj z institucijami: AJPES, SODIŠČE, FURS, ZZZS, ZRSZ, ZPIZ, UE, vključno z vsemi ministrstvi.

Že od leta 2005 razvijamo napredne e-storitve in e-postopke za potencialne podjetnike, podjetja in poslovne subjekte. 

Na tej strani so zbrani ključni statistični podatki o delovanju in uporabi portala SPOT: število oddanih vlog po postopkih, pregled rasti portala skozi leta, pregled oddanih vlog po točkah SPOT in drugi statistični podatki portala.

Vabljeni na stran: Statistični pregled leta 2023

Rast portala od leta 2005 do leta 2023

V prvem letu delovanja, leta 2005, je bilo prek takratnega portala eVEM oddanih dobrih 4000 vlog (oddaja vlog prek spletnih vmesnikov takrat še ni bila možna), v letu 2023 pa je bilo oddanih več kot 2,9 milijona vlog. 

Iz spodnje preglednice je razvidna rast portala skozi leta delovanja. Prelomnico predstavlja leto 2016, ko je v veljavo stopila določba, da se prijave, odjave in spremembe socialnih zavarovanj oziroma t. i. obrazci M1, M2, M3 in M12, urejajo samo še elektronsko prek portala SPOT (prej eVEM).

Prav tako sta se uporaba portala in rast števila oddanih vlog povečala še z uvedbo elektronske vloge za pridobitev oziroma prekinitev potrdila A1 v letu 2018 in drugih e-storitev, ki so bile vzpostavljene v zadnjih letih. 

Leto Število vlog Podatkovni paketi (xls)
2005 4.289 Podatki 2005
2006 28.003 Podatki 2006
2007 36.766 Podatki 2007
2008 77.408 Podatki 2008
2009 143.832 Podatki 2009
2010 169.942 Podatki 2010
2011 223.875 Podatki 2011
2012 271.170 Podatki 2012
2013 256.849 Podatki 2013
2014 274.190 Podatki 2014
2015 330.227 Podatki 2015
2016 1.661.139 Podatki 2016
2017 1.799.807 Podatki 2017
2018 2.168.797 Podatki 2018
2019 2.259.959 Podatki 2019
2020 2.166.166 Interaktivni prikaz + surovi podatki 2020
2021 2.452.867 Podatki 2021
2022 2.855.916 Podatki 2022
2023 2.958.799 Podatki 2023

* v tabeli so po letih predstavljeni podatki o oddaji vlog prek portala SPOT (prej eVEM) in prek spletnih vmesnikov.