Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Predstavitev sistema SPOT - Slovenska poslovna točka

Nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka ponuja celovit sistem podpornih in brezplačnih storitev države za poslovne subjekte. Pod enotno znamko SPOT so združene institucije, ki nudijo pomoč, informiranje in svetovanje podjetjem in poslovnim subjektom.

Sistem SPOT združuje storitve na štirih ravneh:

 • portal SPOT,
 • SPOT Registracija,
 • SPOT Svetovanje,
 • SPOT Global +

in nudi naslednje storitve: 

 • elektronske storitve,
 • storitve podjetniškega svetovanja,
 • storitve podjetniškega informiranja in usposabljanja ter
 • obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij.

Portal SPOT - Informacije in elektronske storitve za poslovanje

Prvo raven sistema in znamke SPOT, Slovenska poslovna točka, predstavlja portal SPOT.

Portal SPOT je državni poslovni portal in predstavlja uradno spletno stran sistema SPOT. Potencialnim in obstoječim podjetnikom in drugim poslovnim subjektom nudi inforamcije o celotnem sistemu SPOT, o pogojih za poslovanje in omogoča elektronsko poslovanje z državo.

Portal SPOT je ključni portal za podjetnike in poslovne subjekte ter horizontalno povezuje različne institucije in pristojne organe, s katerimi gradimo storitve za poslovne subjekte. Cilji portala so usmerjeni k zagotavljanju enostavnega, hitrega in varnega poslovanja podjetnikov in poslovnih subjektov z državo. 

SPOT Registracija - Registracije podjetij s pomočjo svetovalca

Drugo raven sistema SPOT predstavljajo fizične »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za točke, kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT. Referenti nudijo pomoč pri registraciji podjetja, izbrisu, statusnih spremembah in drugih z državo povezanih postopkih.

Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT Registracija, so brezplačne. Storitve točk SPOT Registracija se izvajajo na:

SPOT Svetovanje – Podjetniško svetovanje in mentoriranje

Tretjo raven sistema SPOT predstavljajo točke SPOT svetovanje , ki predstavljajo celovito podporno okolje za podjetništvo. V okviru  javne agencije SPIRIT Slovenija zagotavljajo celovite brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja.

SPOT Svetovanje nudi širok vsebinski obseg brezplačnih podpornih  storitev, namenjenih potencialnim podjetnikom in poslovnim subjektom na dvanajstih lokacijah po vsej Sloveniji.

SPOT Svetovanje zajema poleg postopkov registracije, izbrisa in statusnih sprememb širok razpon storitev. SPOT Svetovanje nudi:

 • osnovno svetovanje strankam na področjih, ki sega vse od priprave poslovnih načrtov, marketinga in vodenja podjetij, pa tudi do internacionalizacije podjetij ter državnih spodbud. Tovrstno svetovanje lahko poteka bodisi telefonsko ali prek e-pošte bodisi z obiskom stranke na točki SPOT Svetovanje;
 • podjetniško mentoriranje, ki zajema presojo poslovne ideje, vodenje in usmerjanje potencialnega podjetnika oziroma MSP skozi poslovne in druge potrebne procese,  vključevanje v ustrezna usposabljanja ter identifikacija visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje zunanjim ekspertom – ustrezno usposobljenim strokovnjakom
 • različne dogodke z namenom spodbujanje podjetniške kulture in povečevanja podjetniške dejavnosti;
 • usposabljanja, katerih namen je krepiti znanje in veščine o poslovanju z državo, ABC podjetniško usposabljanje,
 • informiranje in promocijo, redno in ažurno obveščanje strank o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva.

Poiščite svojo najbližjo regijsko točko SPOT na povezaviStoritve vstopnih točk SPOT Svetovanje | Podjetniški portal (podjetniski-portal.si)

SPOT Global + – pomoč izvoznikom in investitorjem

Četrta raven sistema SPOT je nacionalna točka SPOT – SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki izvaja obogaten nabor storitev s področja internacionalizacije in tujih investicij, namenjen predvsem podjetjem izvoznikom ter investitorjem.

Temeljni cilj je vzpostavitev in delovanje nacionalne slovenske poslovne točke (SPOT Global +) v okviru Spirit Slovenija, javna agencija, ki nudi celovitejšo podporo poslovnim subjektom in vsebinsko zajema sistem 'One stop shop' za domače izvoznike in tuje investitorje,kot ga opredeljuje Program kohezijske politike 2021 – 2027.

Namen je povečanje usklajenosti (koordinacija) in kvalitete ukrepov podpornega okolja, izboljšanje preglednosti storitev podpornega okolja in komunikacije do uporabnikov ter bogatitev obstoječih in uvajanje novih programov za spodbujanje podjetništva, tujih investicij in internacionalizacije. S tem se bo povečala učinkovitost podpornega okolja, spodbudilo nastajanje in delovanje podjetij ter povečala mednarodna konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP).

Splošni cilji so:

 • Vzpostavitev informacijskega portala za poslovne subjekte, ki bo na enem mestu združeval informacije o storitvah podpornega okolja;
 • Spodbuditi usklajeno delovanje podpornih institucij;
 • Oblikovanje in izvedba novih podpornih storitev za izvoznike in investitorje;
 • Izgradnja prepoznavnosti sistema SPOT in pozicioniranje SPIRIT Slovenija kot nacionalne SPOT točke. 

Specifični cilji so:

 • Izboljšati dostopnost in kakovost informacij ciljnim skupinam uporabnikov;
 • Omogočiti boljši pregled podpornih aktivnosti za poslovne subjekte;
 • Doseči večji obseg in kvaliteto podpornih ukrepov ciljnim skupinam uporabnikov;
 • Doseči višji nivo kompetenc MSP na področju mednarodnega poslovanja;
 • Doseči učinkovitost in kakovost regionalnih SPOT točk.