Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Odprtje in poslovanje preko transakcijskega računa

Poslovni subjekti morajo imeti odprt transakcijski račun in poslovati preko njega (prvi odstavek 36. člena in tretji odstavek 37. člena ZDavp-2  (Povezava na zunanjo povezavo) ). Transakcijski račun lahko odprejo v Sloveniji ali v tujini. Podatke o računih, odprtih v Sloveniji, FURS dobi po uradni dolžnosti. Račune, odprte v tujini, pa je potrebno prijaviti. Informacije o prijavi računa, odprtega v tujini, so objavljene na spletni strani FURS  (Povezava na zunanjo povezavo) .

Kršitev teh določb predstavljajo prekrške po 14. in 14.a točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2. Če poslovni subjekt nima odprtega računa, to predstavlja prekršek po 14.a točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2, za katerega je predpisana globa v razponu od 800 evrov do 30.000 evrov za poslovni subjekt ter od 400 evrov do 4.000 evrov za njegovo odgovorno osebo, odvisno od oblike ter velikosti poslovnega subjekta. Enake globe so predpisane, če poslovni subjekt ne posluje preko transakcijskega računa, kar predstavlja prekršek po 14. točki prvega odstavka 397. člena ZDavP-2.