Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pomembna elementa pri dolžniškem financiranju sta obrestna mera in doba vračila.

 

Oblike dolžniškega financiranja so:

  • bančni krediti
  • obveznice
  • hipotekarni krediti
  • faktoring
  • lizing (leasing)
  • franšizing

Prednosti dolžniškega financiranja so, da podjetnik ohrani lastništvo podjetja in da z lastnim kapitalom ustvari večji dobiček ter da lahko sredstva postopno vrača. Slabost dolžniškega financiranja pa je v tem, da je dolg (glavnico in obresti) potrebno redno odplačevati, ne glede na rezultate podjetja.

Kot vir dolžniškega financiranja podjetij prednjačijo banke, ki zato igrajo eno pomembnejših vlog pri obstoju, rasti in uspehu podjetja.