Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Dostopnost

Skrbnik spletišča SPOT se trudi zagotavljati dostopnost vsebin v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Sistemsko zagotavljanje dostopnosti vsebin

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

  • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
  • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico),
  • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
  • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
  • predvidljivo delovanje spletišča,
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Izjeme pri zagotavljanju dostopnosti vsebin

Spletišče SPOT je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, saj kljub temu da spletišče SPOT nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti, določene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa omenjeni zakon.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • kompleksnejše tabele s podatki.

Portal SPOT še ni v celoti prilagojen tehničnim zahtevam glede dostopnosti zaradi obsežnosti prilagoditev spletnih aplikacij, ki delujejo na tem spletnem mestu. V teku je obsežna prenova postopkovnega dela portala, katere zaključek je načrtovan do konca leta 2022. Popolna prilagoditev portala zahtevam glede dostopnosti za MJU predstavlja nesorazmerno breme glede na obsežnost vsebin na portalu. Prenove zaradi omejenih virov ni mogoče zaključiti prej.

Pomoč in sporočanje pomanjkljivosti

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti z določili zakona in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov skrbnika spletišča SPOT.

Odgovor na vaš zahtevek boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Izjava o dostopnosti vsebin

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 1. januarja 2021 na podlagi samoocene in bo revidirana ob nadaljnjih pregledih spletišča.

Zadnja sprememba:
12. 4. 2023