Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Elektronsko poslovanje preko eDavkov

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju: poslovni subjekti), morajo s FURS poslovati preko eDavkov. Navedeno velja tako za vlaganje obračunov, kot tudi za prejemanje dokumentov FURS, ki se jim bodo vročali preko eDavkov (51. in 85.a člen Zakona o davčnem postopku; v nadaljevanju ZDavP-2).

Ker FURS z dnem registracije poslovnega subjekta  vroča vse dokumente v eDavke, mora poslovni subjekt redno spremljati prejete dokumente v eDavkih. Navedeno pomeni, da mora čim prej prek eDavkov sporočiti elektronski naslov za namene obveščanja o elektronsko odloženih dokumentih (obrazec eVrocanje-POS) ali določiti pooblaščenca za vročanje.