Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Kaj je družbena odgovornost podjetij

Družbena odgovornost podjetij pomeni, da si podjetja pri svojih vsakodnevnih poslovnih dejavnostih prostovoljno prizadevajo upoštevati družbene in okoljske potrebe.   

Odgovorno poslovanje zajema odgovornost do:

  •  okolja, zaposlenih in družbe,
  •  konkurence,
  •  intelektualne lastnine.

Velik izziv današnjega gospodarstva je vključevanje »okoljske trajnostne politike« v gospodarstvo. Zagotoviti blaginjo in gospodarsko rast ter hkrati poskrbeti za okolje in preprečiti njegovo degradacijo je izziv, s katerim se danes soočamo.

Država spodbuja podjetja, da se odgovorno obnašajo do okolja, pa tudi, da vodijo pravično zaposlitveno politiko in spoštujejo človekove pravice.

V ta namen je postavljen zakonodajni okvir na ravni države in EU. Postavljen je tudi nacionalni organ, ki notificira standarde, to je Slovenski institut za standardizacijo (SIST). SIST je zadolžen za področje priprave, sprejemanja, izdajanja in vzdrževanja neobveznih standardov in standardizacijskih dokumentov in izvaja administrativne naloge v zvezi z notifikacijami standardov, tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti.