Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju

Status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju je pogoj za kandidiranje na Javnem pozivu za sofinanciranje programov v mladinskem sektorju, ki ga razpisuje Urad RS za mladino.

Pogoji za pridobitev statusa

Pogoji za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju so redno izvajanje programov v mladinskem sektorju, izkazovanje pomembnejših dosežkov pri razvoju in povezovanju mladinskega dela ter razpolaganje z ustreznimi materialnimi in človeškimi zmogljivostmi za delovanje.

Kot društvo oziroma zveza društev, lahko pridobite status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju, če imate poleg splošnih pogojev najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Če ste kot organizacija sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, politične stranke ali sindikata, lahko pridobite status mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, če vam je v temeljnem aktu zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju, imate najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta, delujete v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa in ste zadnji dve leti pretežno izvajali mladinske programe oziroma programe za mlade.

Če ste zasebni zavod, ustanova ali zadruga, lahko pridobite status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju, če delujete v mladinskem sektorju neprekinjeno vsaj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statusa in ste sredstva zadnji dve leti pretežno uporabljali za mladinske programe oziroma programe za mlade.

Postopek pridobitve statusa

O podelitvi statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju odloča Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Postopek je brezplačen.

Izpolniti morate vlogo za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in jo izpolnjeno po pošti poslati na pristojni organ (vlogo v aplikaciji izpolnite, nato pa jo natisnete in pošljete po pošti).

Povezava do vloge oziroma postopka pridobitve statusa organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju se nahaja v aplikaciji Javni interes.

Pri izpolnjevanju obrazca v aplikaciji se osredotočite na aktivnosti organizacije na področju mladinskega dela in zlasti izpostavite prednosti pred ostalimi organizacijami ter vpliv na okolje. Natančno opredelite, kakšen je namen in kateri so vaši cilji na področju mladih.

Priloge k vlogi so odvisne od pravne oblike vaše organizacije. V aplikaciji Javni interes je na voljo predhodno pripravljen obrazec vloge z navedbo vseh potrebnih prilog.