Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Nadzor trženjskega delovanja

Vsako podjetje mora za uspešno poslovanje pripraviti dober trženjski oziroma marketinški načrt in spremljati uspešnost implementacije in izvajanja.

Z nadzorom trženjskega delovanja podjetja preverjamo, če dosegamo zastavljene cilje trženja.

Za učinkovit nadzor določimo tri vidike: način nadzorovanja pri izpolnjevanju načrta trženja (kdo, kako in kdaj bo opravil nadzor), način merjenja doseženih rezultatov ter ukrepe v primeru odstopanj od predvidenega.

Reden nadzor uspešnosti trženja je nujen za uspešno trženjsko poslovanje podjetja. V nasprotnem primeru je lahko podjetje ranljivo in se prepozno odzove na morebitne težave, ki se pojavijo ravno zaradi pomanjkljivosti tržne strategije.

Vrste nadzora trženjskega delovanja

Nadzor trženjskega načrta naj bi vseboval pregled prodaje, tržnega deleža, stroškov trženja ter analizo zadovoljstva kupcev.

Pregled prodaje nam da informacijo o tem, kakšna je dosežena vrednost prodaje glede na načrtovano.

Pregled tržnega deleža razkriva ali podjetje pridobiva oz. izgublja obseg prodaje glede na konkurente.

Za pregled stroškov trženja je ključna primerjava stroškov trženja z vrednostjo prodaje. S tem podjetje preveri, da za trženje ne porablja preveč sredstev.

Zadnja, analiza zadovoljstva kupcev, preverja vpliv delovanja trženjskega spleta na kupce.

Smiselnost nadzora trženjskega delovanja

Vrste nadzora trženjskega delovanja je vredno uporabljati, saj se na podlagi ugotovljenih dejstev boljše odločamo. Prvo, vodstvo podjetja se zahvaljujoč različnim načinom nadzora lažje odloča in učinkoviteje razpolaga s trženjskim proračunom. Prav tako je vodstvu olajšano tekoče spremljanje pravilnosti odločitev v trženju na podlagi primerljivih elementov.

Lažje se nadzoruje tudi celoten in vedno bolj kompleksen sistem prodaje in trženja storitev in izdelkov. Proces identificiranja problemov je prav tako olajšan, kot tudi njihovo hitrejše odpravljanje.

Zaradi nadzora trženjskega delovanja je pregled prodaje na splošno olajšan, učinkoviteje pa se alocirajo in optimizirajo tudi sredstva za trženjske aktivnosti. Spremljanje učinkovitosti in nadzor uspešnosti postaneta kontinuirana in sistematizirana.