Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

V primerih, da ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, se pozanimajte, kje lahko najdete vire finančne pomoči.

Pomoč gospodarskim subjektom izvajajo ministrstva, javni skladi, javne agencije in druge institucije z vrsto instrumentov preko povratnih (krediti, garancije, sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih (subvencije, donacije) oblik finančne podpore.

Kratek pregled finančnih in nefinančnih spodbud, namenjenih podjetništvu, je na voljo na tej povezavi.