Odgovornost do konkurence

Konkurenca vzpodbuja podjetja, da se nenehno izboljšujejo.

V primerih, ko na trgu pride do ravnanj podjetij, ki konkurenco omejujejo, je potreben poseg državnih organov, da se taka ravnanja, ki bi negativno vplivala na pestrost izbire in cene izdelkov na trgu, preprečijo oziroma odpravijo.

Za zagotavljanje učinkovite konkurence skrbi Javna Agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Zadnja sprememba:
23. 9. 2020