Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Opredelitev trženjskih ciljev podjetja

Pri opredelitvi trženjskih ciljev podjetja opredelimo, kaj želi podjetje doseči in v kolikšnem času.

Pri opredelitvi trženjskih ciljev podjetja opredelimo, kaj želi podjetje doseči in v kolikšnem času. Pomembno je, da poleg trženjskih ciljev podjetja določimo tudi načine, s katerimi jih bomo poskušali doseči ter kako bomo izvajanje strategij nadzorovali.

Kako definirati trženjske cilje podjetja?

Cilji morajo biti dosegljivi (realno izvedljivi), merljivi, časovno omejeni in skladni s cilji podjetja ter njegovo vizijo. Običajno jih izrazimo v prodaji, dobičku ali tržnem deležu (rast prodaje, obseg prodaje, dobiček, povečanje tržnega deleža, itd.). Trženjske cilje podjetja opredelimo na podlagi analize trženjskega stanja podjetja.

V tej fazi podjetje opredeli tudi vizijo (kaj želi dolgoročno doseči oz. kam želi priti) in poslanstvo (kaj je bistvo njihove dejavnosti, komu želi nuditi izdelek ali storitev in kakšne potrebe načrtuje z njim/njo zadovoljiti) ter kako se bo pozicioniralo na trgu.

Pozicioniranje podjetja

Pozicioniranje pomeni oblikovanje takšne ponudbe in podobe podjetja, da dosežemo želeno mnenje o podjetju v očeh porabnikov glede na konkurenco. Pri tem na zaznavanje porabnikov vplivamo s tržnim komuniciranjem.

Za ustrezno pozicioniranje mora podjetje najprej ugotoviti, kakšen je trenutni položaj podjetja in njihove ponudbe na trgu, predvideti trenutne preference porabnikov (kaj si želijo, kakšne lastnosti pri izdelku ali storitvi iščejo) in nato trženjski splet načrtovati tako, da bodo podjetje in njegovi izdelki sčasoma zavzeli takšno mesto na trgu, kot si ga želi.