Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Portal SPOT je dostopen na povezavi spot.gov.si. Namenjen je predstavitvi informacij o pogojih za poslovanje za podjetnike in  poslovne subjekte. Omogoča pa tudi številne e-postopke za lažje in hitro elektronsko poslovanje z državo. 

Za določene postopke in vloge za ZZZS pa je omogočena tudi uporaba t.i. spletnih vmesnikov. Preko vmesnikov je omogočena oddaja vlog direktno iz programa, ki ga v podjetju/organizaciji uporabljate za npr. upravljanje s kadri, obračun plač, vodenje odsotnosti, idr.

Gre za dve različni tehnični rešitvi, zato so tudi različni pogoji za uporabo

Preverite podrobnejše informacije o razlikah med uporabo in delom preko portala SPOT oziroma kaj potrebujete za uporabo vmesnikov SPOT. 

Uporaba portala SPOT

  • Portal SPOT poleg vsebin in informacij za poslovanje omogoča tudi številne e-postopke, 
  • do e-postopkov lahko dostopate, če ste zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba,
  • za prijavo v portal SPOT potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. 

Pogoji za uporabo portala SPOT so predstavljeni tukaj

Preverite, katere e-postopke vam omogoča portal SPOT. 

 

Uporaba vmesnikov SPOT

  • Če imate v vašem podjetju ustrezno programsko opremo, ki omogoča delo z vmesniki, lahko določene postopke in vloge za ZZZS urejate preko vmesnikov SPOT, 
  • Portal SPOT omogoča Kadrovski vmesnik eHRS – za obrazce M-1, M-2, M-3 in M12 ter Vmesnik eBOL in eNDM – za pridobivanje bolniških listov in oddajo refundacijskih zahtevkov (nadomestilo plače - eNDM).
  • praviloma se za uporabo in delo preko vmesnikov SPOT odločajo v večjih podjetjih/organizacijah in poslovnih subjektih, kjer je večje število zaposlenih in s tem tudi več postopkov za prijave, odjave, spremembe, več bolniških listov oz. več zahtevkov za refundacijo nadomestila plače. 

Pogoji za uporabo vmesnikov so na voljo tukaj.