Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Splošno o razvoju podjetja

Razvoj podjetja je najpomembnejši dejavnik v poslovanju podjetja, saj brez razvoja aktivnosti v podjetju stagnirajo in s časom lahko tudi zamrejo, podjetje pa ugasne.

Medtem ko z rastjo razumemo količinsko povečanje, razvoj opredeljuje predvsem proces izboljšanja kakovosti v podjetju (npr. reorganizacijo podjetja, spremembo asortimana, novo strateško usmeritev, itd.). Ko govorimo o rasti in razvoju podjetja, je potrebno razmisliti tudi o optimalni velikosti podjetja, ki je tista, pri kateri je podjetje najuspešnejše.

Trženje je eden bolj pomembnih procesov v podjetju, saj je od uspešnosti trženja v največji meri odvisen tudi uspeh podjetja.

Zato je pomembno, da pripravimo ustrezen načrt trženja, in najprej analiziramo trenutno trženjsko stanje podjetja. Nato opredelimo trženjske cilje in aktivnosti, ki so potrebne za dosego le-teh ter kako se bo izvajanje trženjskega načrta spremljali ali kontroliralo.

Proces načrtovanja trženja, ki je zaradi preprostosti in prilagodljivosti primeren tudi za manjša podjetja, je sestavljen iz spodaj navedenih 4 korakov: