Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic.

Samostojni novinarji so novinarji, ki svojo dejavnost opravljajo kot samostojen poklic.

Pogoji za pridobitev statusa

Status samostojnega novinarja pridobite z vpisom v Razvid samostojnih novinarjev.

Vpis v Razvid samostojnih novinarjev temelji na podlagi Zakona o medijih in Uredbe o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige.

Iz omenjene zakonodaje sledi, da se lahko v razvid vpišete, če izpolnjujete naslednje pogoje:

  • imate izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če niste državljan Republike Slovenije,
  • opravljate novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic,
  • imate dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz 12. člena ZMed,
  • vam ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje novinarske dejavnosti.

V razvid se vpišete in in s tem pridobite status samostojnega novinarja, če opravljate svojo dejavnost kot edino oziroma kot glavni poklic. To pomeni, da niste v delovnem razmerju oziroma niste delovnem razmerju za več kot polovični delovni čas ali ne opravljajo druge samostojne poklicne dejavnosti. Zaradi tega tudi podpišete izjavo, ki jo morate predložiti ob vpisu v razvid.

S statusom samostojnega novinarja lahko svojo dejavnost opravljate s polnim ali s polovičnim delovnim časom.

Postopek vpisa v razvid samostojnih novinarjev

Postopek vpisa vodi Ministrstvo, pristojno za kulturo.

Izpolnjeno vlogo in priloge za vpis v razvid posredujete Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, Ljubljana. Vloga vsebuje prijavo in seznam prilog.

Nezdružljivost statusov

Če ste pridobili status samostojnega novinarja, ne morete imeti hkrati tudi statusa samostojnega podjetnika (s.p.), saj gre za zakonsko nezdružljivost. Pred vpisom se morate odločiti, ali boste imeli status samostojnega novinarja ali samostojnega podjetnika.