Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte
Status zasebnega raziskovalca lahko pridobite, če imate ustrezno izobrazbo in ste usposobljeni za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma to izkazujete z dosedanjim delom.

Pogoji za pridobitev statusa zasebnega raziskovalca

Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev določa, da lahko status zasebnega raziskovalca pridobite, če ste ste:

  • raziskovalec z doktoratom znanosti, ki je usposobljen opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
  • strokovnjak z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki je usposobljen opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
  • strokovnjak, ki je usposobljen opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imate opravljena raziskovalna in razvojna dela, podeljene patente oziroma inovacije.

Postopek pridobitve statusa

Status zasebnega raziskovalca pridobite z vpisom v Register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Izpolnjeno vlogo za vpis v register zasebnih raziskovalcev (ARRS-RZR-01-2006) z vsemi prilogami pošljete na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontakt za več informacij

Tatjana Tomaževič Aničin

T: (01) 400 59 39
E: Tanja.Tomazevic@arrs.si