SPOT

Status zasebnega raziskovalca lahko pridobite, če imate ustrezno izobrazbo in ste usposobljeni za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma to izkazujete z dosedanjim delom.

Pogoji za pridobitev statusa zasebnega raziskovalca

Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev določa, da lahko status zasebnega raziskovalca pridobite, če ste ste:

  • raziskovalec z doktoratom znanosti, ki je usposobljen opravljati temeljno in aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
  • strokovnjak z magisterijem ali z visoko izobrazbo, ki je usposobljen opravljati aplikativno raziskovalno in razvojno dejavnost;
  • strokovnjak, ki je usposobljen opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost, ne glede na doseženo izobrazbo in imate opravljena raziskovalna in razvojna dela, podeljene patente oziroma inovacije.

Postopek pridobitve statusa

Status zasebnega raziskovalca pridobite z vpisom v Register zasebnih raziskovalcev, ki ga vodi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Izpolnjeno vlogo za vpis v register zasebnih raziskovalcev (ARRS-RZR-01-2006) z vsemi prilogami pošljete na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Kontakt za več informacij

Tatjana Tomaževič Aničin

T: (01) 400 59 39
E: Tanja.Tomazevic@arrs.si

 

Zadnja sprememba:
6. 1. 2021