Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Storitve za slovenske izvoznike

Javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja številne storitve na področju internacionalizacije, ki slovenskim podjetjem olajšajo vstop na tuje trge.

Javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja številne storitve na področju internacionalizacije, ki slovenskim podjetjem olajšajo vstop na tuje trge. Odgovore na vprašanja, kot so: kako poslovati na tujih trgih, kako izbrati pravi trg, kje dobiti izvozni nasvet, kako predstaviti izdelke in storitve v tujini, kako priti do tujih poslovnih partnerjev in kje pridobiti finančna sredstva, da bodo vaše izvozne aktivnosti še uspešnejše, najdete na osrednjem spletnem portalu za slovenske izvoznike Izvozno okno.

Znanje za mednarodno poslovanje

Podjetja, ki želijo vstopiti na tuji trg ali širiti svoje izvozno poslovanje, se lahko vključijo v mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja (ITM – International Trade Management), v katerem pripravijo izvozni načrt in pridobijo najnovejša znanja s področja mednarodnega poslovanja.

Predstavitve tujim kupcem

Predstavitev podjetja v tujini je pomembna, lahko pa tudi stroškovno zahtevna, zato za podjetja organizirajo in sofinancirajo:

Finančne spodbude za mednarodno poslovanje

SPIRIT Slovenija z namenom povečevanja mednarodne konkurenčnosti slovenskim podjetjem sofinancira izvozne aktivnosti podjetij, kot so: individualni nastopi na mednarodnih sejmih v tujini, spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja itd.  

Pomoč na tujem trgu

Za nasvet in pomoč se pri prodoru na tuje trge lahko obrnejo tudi na:

  • ekonomske svetovalce na diplomatsko konzularnih predstavništvih Ministrstva RS za zunanje zadeve, ki podjetjem pomagajo pri pridobivanju informacij, navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, dobavitelji in podizvajalci, ustanavljanju podjetij, podružnic.
  • slovenske poslovne klube v tujini, katerih aktivnosti sofinancira javna agencija SPIRIT Slovenija. Poslovni klubi zagotavljajo informacije o poslovnih priložnostih in okolju, nudijo pomoč pri navezavi stikov s tujimi potencialnimi poslovnimi partnerji, omogočajo mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji ter izmenjavo informacij, organizirajo poslovne dogodke in promocijske nastope.