Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Točke SPOT 2018

Vloge oddane na točkah SPOT

Spodnja tabela prikazuje število oddanih vlog na točkah SPOT v letu 2018.

Ime točke SPOT Število vlog
AJPES, izpostava Ljubljana 28.382
AJPES, izpostava Maribor 8.571
AJPES, izpostava Koper 5.016
AJPES, izpostava Kranj 5.016
DATA, poslovne storitve, d.o.o. 4.371
AJPES, izpostava Celje 4.364
AJPES, izpostava Nova Gorica 2.981
AJPES, izpostava Novo mesto 2.524
UE Radovljica 2.022
AJPES, izpostava Velenje 1.887
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj 1.735
AJPES, izpostava Murska Sobota 1.563
OOZ Ajdovščina 1.548
Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o. 1.379
UE Grosuplje 1.353
OOZ Cerknica 1.310
AJPES, izpostava Krško 1.271
AJPES, izpostava Postojna 1.178
UE Tolmin 1.103
OOZ Domžale 1.076
UE Piran 1.076
UE Brežice 1.015
UE Kamnik 1.001
OOZ Slovenj Gradec 997
GZS OZ Ljubljana 975
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica 960
UE Šentjur pri Celju 900
UE Izola 888
OOZ Vrhnika 788
OOZ Logatec 782
OOZ Radovljica 782
OOZ Škofja Loka 771
UE Škofja Loka 731
UE Radlje ob Dravi 715
AJPES, izpostava Trbovlje 708
OOZ Ilirska Bistrica 703
BSC, Poslovno podporni center Kranj, d.o.o. 701
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o. 695
UE Jesenice 667
Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov 662
UE Šmarje pri Jelšah 654
OZS Ljubljana 647
UE Mozirje 639
Zbornica za izobraževanje in razvoj slovenskih in tujih podjetnikov 637
OOZ Slovenske Konjice 611
UE Črnomelj 584
OOZ Ribnica 551
OOZ Ljubljana Vič 531
OOZ Ljubljana Bežigrad 522
OOZ Kamnik 514
UE Ljutomer 512
OOZ Litija 484
OOZ Lendava 479
A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d.o.o. 461
UE Maribor 451
OOZ Žalec 447
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 445
OOZ Ljubljana Šiška 438
Center za podjetništvo in turizem Krško 432
OOZ Jesenice 431
OOZ Sevnica 421
OOZ Sežana 419
OOZ Zagorje ob Savi 417
Zbornica za razvoj podjetnikov 415
UE Tržič 403
UE Laško 392
OOZ Trebnje 391
Zbornica za ustanavljanje podjetij 389
Razvojna agencija Savinja GIZ 387
UE Slovenska Bistrica 385
Zbornica za izobraževanje podjetnikov Unija 371
OOZ Idrija 364
Gospodarska zbornica za pospešitev tujih neposrednih investicij in internacionalizacijo 363
UE Slovenske Konjice 362
UE Lendava 353
OOZ Hrastnik 345
OOZ Metlika 323
Zbornica mladih podjetnikov 320
OOZ Novo mesto 308
Razvojna agencija Sotla 304
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov 302
UE Ribnica 292
OOZ Velenje 269
OOZ Trbovlje 266
UE Dravograd 266
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, ORA Pohorje Dravinja 263
UE Ormož 260
OOZ Nova Gorica 259
Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o. 254
OOZ Murska Sobota 230
UE Sežana 224
Razvojni center Novo mesto d.o.o. 222
OOZ Šentjur pri Celju 215
OOZ Lenart 207
OOZ Ptuj 206
OOZ Slovenska Bistrica 181
RRC Koper 181
OOZ Maribor 176
OOZ Krško 170
UE Ravne na Koroškem 166
UE Celje 165
OOZ Celje 158
OOZ Črnomelj 155
OOZ Laško 149
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija 147
OOZ Tolmin 145
OOZ Koper 144
UE Gornja Radgona 142
UE Idrija 130
OOZ Ruše 129
OOZ Ormož 127
Gospodarska zbornica za ustanavljanje organizacij – Zbornica eReS-biro 123
OOZ Dravograd 119
Pomurska gospodarska zbornica 111
OOZ Kranj 109
OOZ Ravne na Koroškem 108
OOZ Kočevje 107
OOZ Gornja Radgona 106
Digitalna zbornica za raziskave in promocijo na področju digitalizacije gospodarstva, PE Domžale 103
UE Murska Sobota 103
Zbornica za pospeševanje podjetništva 103
Razvojno podjetniška zbornica 102
Zbornica za informiranje in strokovni razvoj podjetnikov, poslovna enota Tehnološki park 99
Razvojna agencija Sora d.o.o. 94
Posoški razvojni center 86
OOZ Izola 84
Razvojna agencija ROD 83
UE Ilirska Bistrica 83
UE Slovenj Gradec 80
PRIMORSKA GOSPODARSKA ZBORNICA 77
OOZ Tržič 76
UE Pesnica 58
RRA Koroška d.o.o. 56
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. 55
OOZ Šmarje pri Jelšah 47
Notranjsko ekološki center, Cerknica 41
OOZ Brežice 37
PRJ HALO podeželsko razvojno jedro 34
Razvojno-informacijski center Bela krajina 30
OOZ Ljubljana Center 29
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica 23
OOZ Postojna 14
OOZ Ljutomer 13
OOZ Pesnica 7
Štajerska gospodarska zbornica 6
OOZ Piran 5
Slovensko-nemška gospodarska zbornica 4
Mariborska razvojna agencija p.o. 1
Razvojni center Murska Sobota 1
ŠIGZ, Štajerska informacijska gospodarska zbornica 1