Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Vpis tujih pravnih oseb v Poslovni register Slovenije

AJPES vpisuje tuje pravne osebe v Poslovni register Slovenije v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi zaradi pridobitve enolične identifikacijske številke (matične številke), ki jo tuja pravna oseba potrebuje za vpis pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo na podlagi pisne zahteve predlagatelja. AJPES vpiše v Poslovni register Slovenije podatke o imenu pravne osebe, sedežu in poslovnem naslovu pravne osebe ter matično številko, ki jo določi v postopku vpisa in izda potrdilo o vpisu.

Predlagatelj zahtevo za vpis predloži na izpostavi AJPES na podlagi naslednjih dokumentov:

  • vloge na kateri označi namen vpisa v Poslovni register Slovenije – vpis nepremičnine v zemljiško knjigo,
  • pooblastilo, če je predlagatelj druga oseba in
  • fotokopijo dokumenta o obstoju tuje pravne osebe
  • dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku oziroma mora biti priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Po vpisu tuje pravne osebe v Poslovni register Slovenije AJPES izda »Potrdilo o dodelitvi enolične identifikacijske številke«.

Podatki o tujih pravnih osebah so dostopni na ePRS tako, da se v iskalnem pogoju »Oblika« izbere »Tuja pravna oseba po ZZK-1.