Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Vpis v register REZ

AJPES v REZ vpisuje fizične osebe, ki želijo opravljati dejavnost proizvodnje električne energije, dejavnost pa opravljajo le z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energije ali za so-proizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50kW. 

Vpis v REZ na podlagi vloge stranke: vpis v register se opravi na podlagi vloge (vzorec), v kateri stranka navede svoje podatke. AJPES o vpisu v register izda potrdilo, ki ga posreduje stranki in FURS. 

Izbris iz registra REZ

Izbris iz REZ na podlagi vloge stranke: izbris iz registra se opravi na podlagi vloge (vzorec), v kateri stranka navede svoje podatke. AJPES o izbrisu iz registra izda potrdilo, ki ga posreduje stranki in FURS. 

Izbris iz REZ po uradni dolžnosti: AJPES za izbris proizvajalca fizične osebe iz registra po uradni dolžnosti pridobi podatke od Agencije za energijo. AJPES na podlagi pridobljenih podatkov izda odločbo o izbrisu iz registra, ki jo posreduje stranki in FURS. 

 

Podatki registra, razen osebnih podatkov, so objavljeni na portalu AJPES. Vpogled v podatke registra je brezplačen.