Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Zbirka aktualnih informacij o poslovnem okolju

Slovenskim podjetjem ob vstopu na tuje trge pomagajo storitve izvoznega svetovanja in informiranje.

Z namenom zmanjšanja stroškov zbiranja informacij o tujih trgih je podjetjem na spletnem portalu Izvozno okno na voljo obsežna zbirka aktualnih informacij o poslovnem okolju 52 držav.

Za vsako državo so na voljo informacije o:

 • političnih in gospodarskih značilnostih države,
 • gospodarskih gibanjih,
 • poslovnem sodelovanju s Slovenijo, blagovni menjavi in izvoznikih,
 • poslovni zakonodaji in poslovanju,
 • perspektivnih gospodarskih panogah,
 • aktualnih gospodarskih novicah in
 • izvoznih poslovnih priložnostih.

Na Izvoznem oknu si lahko podjetja pri načrtovanju mednarodnega poslovanja pomagajo tudi z vrsto orodij in nasvetov, s katerimi lažje identificirajo izvozne trge in preverijo:

 • pravila mednarodnega trgovanja,
 • svoje izvozne možnosti,
 • izbor perspektivnih trgov,
 • trende izvoza in uvoza posameznih držav.

V sodelovanju z ekonomskimi svetovalci, ki delujejo v okviru diplomatsko-konzularnih predstavništev RS v tujini in slovenskimi poslovni klubi v tujini omogoča portal tudi izvozno svetovanje. Na ta način pomagajo podjetjem, ki delujejo na tujih trgih ali še bodo srečali s konkretnimi vprašanji in izzivi.