22.08.2018

Zavrnitev vloge zaradi neoddanih REK obrazcev ali davčnega dolga pri potrdilih A1 - pridobitev potrdila C140

V zadnjem času smo zaznali povečano število zahtevkov glede neporavnanih obveznosti pri postopku za namen pridobitve potrdila A1.
 
Ugotavljamo, da stranke po prvotni zavrnitvi zaradi davčnega dolga ali neoddanih REK-1 obrazcev, prilagajo priloge o poravnanih obveznostih v PDF obliki.
 
Pravilen postopek je, da mora stranka v primeru, če je bila vloga zavrnjena zaradi neoddanih REK-1 obrazcev ali davčnega dolga, na FURS-u  po rešitvi osnovne težave pridobiti potrdilo korespondenco C140 - Potrdilo za izdajo A1 potrdila.
 
Ko FU potrdi izdajo tega potrdila, se v računalniških evidencah izbriše omejitev za pridobitev potrdil A1, kar se upošteva ob ponovni oddaji vloge.
 
Pisnih potrdil ni potrebno prilagati in jih tudi ni mogoče upoštevati.«


Za več informacij se lahko obrnete na Finančno upravo RS.

Ministrstvo za javno upravo