SPOT

Certain content is still being edited. Thank you for your understanding.

Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec,ki:

 1. ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu in
 2. je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.

Strokovni delavec v športu je posameznik, ki opravlja strokovno delo v športu, kar obsega:

 • načrtovanje,
 • organiziranje,
 • izvajanje,
 • spremljanje in
 • vrednotenje procesa športne vadbe. 

Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Pri strokovnem delu v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, lahko sodelujejo kot izvajalci dopolnilnega strokovnega dela tudi tisti posamezniki, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev za strokovno delo, vendar so nujni za trenažni proces, kot na primer:

 • strokovno delo psihologov,
 • fizioterapevtov,
 • dietetikov,
 • koreografov,
 • kondicijskih trenerjev in
 • drugih, ki predstavljajo pomemben dejavnik za doseganje vrhunskih rezultatov.

Vsi, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo, morajo biti ustrezno izobraženi, usposobljeni ali licencirani v skladu s predpisi za svoje strokovno področje dela.

To pomeni, da morajo imeti – če na njihovem strokovnem področju obstaja akreditiran visokošolski program – zaključen tak študij in pridobljeno strokovno izobrazbo. Če na posameznem področju akreditirani visokošolski programi ne obstajajo, mora imeti posameznik najvišjo stopnjo usposobljenosti na tistem strokovnem področju, s katerim bo sodeloval pri procesu športne vadbe.

Cross-border provisions of profession

Performance of the profession in Slovenia is not possible on Cross-border/temporary basis.
Last modified:
8. 9. 2021