Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Certifikat zaščite kmetijskih pridelkov in živil

Zaščiteni kmetijski pridelki in živila so kmetijski pridelki in živila iz shem kakovosti. Glede na shemo kakovosti, so označeni tudi s pripadajočimi evropskimi in nacionalnimi zaščitnimi znaki.

Sheme kakovosti v Republiki Sloveniji so:

  • zaščitena označba porekla (evropska shema) - vse faze pridelave in predelave morajo potekati na določenem geografskem območju;
  • zaščitena geografska označba (evrospka shema) - vsaj ena od proizvodnih faz kmetijskega proizvoda mora potekati na določenem geografksem območju;
  • zajamčena tradicionalna posebnost (evropska shema) - proizvodnja ni omejena na določeno geografsko območje, kar pomeni, da se proizvodi lahko proizvajajo na celotnem ozemlju RS in EU (v kolikor je pridobljena evropska zaščita). Ti proizvodi se proizvajajo ali na tradicionalen način ali iz tradicionalnih surovin ali po tradicionalnem receptu;
  • višja kakovost (nacionalna shema) - kmetijski pridelek ali živilo po svojih značilnih lastnostih pozitivno odstopa od drugih podobnih kmetijskih pridelkov in živil;
  • ekološka proizvodnja (nacionalna shema) - kmetijski pridelek ali živilo je pridelano in predelano po naravnih metodah in postopkih;
  • integrirana pridelava - kmetijski pridelek je pridelan po metodah, kjer se regulirano uporabljajo dovoljeni agrotehnični ukrepi;
  • dobrote z naših kmetij (nacionalna shema - v postpku uveljavljanja) - gre za kmetijske pridelke in živila pridelana ali predelana na kmetiji po receptih značilnih za kmečke izdelke in z uporabo pretežnega dela lastnih surovin ali surovin iz lokalnega okolja.

Pred odločitvijo glede zaščite kmetijskega pridelka ali živila je zelo pomembno, da vlagatelj oziroma združenje proizvajalcev opravi predhodno strateško analizo, na podlagi katere se pridobi splošno informacijo ali je postopek certificiranja proizvoda smiseln. Za pomoč so na voljo smernice za pripravo predhodne strateške analizeza posebne kmetijske pridelke oziroma živila.

Vlogo za zaščito kmetijskega pridelka ali živila je potrebno vložiti na pristojni organ. Vlogo je potrebno pripraviti skladno z navodili za pripravo vloge za zaščito posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila.

Zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil poteka v dveh fazah. V prvi fazi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje zaščiti ime. V dri fazi certifikacijski organ ugotavlja skladnost in izda certifikat, ki je dokaz, da je proizvod, ki uporablja zaščiteno ime, res avtentičen.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021