Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Čezmejno opravljanje poklicev zasebnega varovanja

Tuja oseba, ki ima v matični državi pridobljeno pravico do opravljanja zasebnega varovanja, mora pred prvim opravljanjem zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji pridobiti soglasje Ministrstva za notranje zadeve. V postopku podelitve soglasja za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ali storitve v Republiki Sloveniji se preveri, ali tuja oseba izpolnjuje enakovredne pogoje, kvalifikacije in standarde, kot veljajo za opravljanje zasebnega varovanja po Zakonu o zasebnem varovanju (ZZasV-1).

Pred prvim začetkom opravljanja zasebnega varovanja v Republiki Sloveniji Ministrstvo za notranje zadeve na podlagi vloge osebe primerja pridobljene kvalifikacije s kvalifikacijami, ki veljajo v Republiki Sloveniji, in odloči v skladu z zakonom, ki ureja postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij: Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje poklicev zasebnega varovanja.

Zadnja sprememba:
26. 9. 2022