Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za gojitev živali domorodnih in tujerodnih prosto živečih vrst

Za gojitev živali domorodnih ali tujerodnih prosto živečih vrst je treba pridobiti dovoljenje.

Če se goji žival tujerodne vrste, je treba zagotoviti presojo tveganja za naravo.

Gojena žival mora biti označena na predpisan način.

Dovoljenja ni treba pridobiti za gojitev določene živali iz vrst sesalcev, ptic, rib in nevretenčarjev, ki so posebej določene s predpisom.

Gojitelj, ki živali goji z namenom prodaje, mora voditi evidenco o trgovini z živalmi. Evidenco gojitev vodi v enotni bazi podatkov (evidenca o trgovini z živalmi).

Obveznosti imetnika dovoljenja za gojitev:

  • vodenje elektronske evidence o trgovini
  • letno poročanje o gojitvi

Izjeme:

Če je za gojitev živali prosto živečih vrst treba pridobiti dovoljenje tudi po drugem zakonu (npr. Zakon o divjadi in lovstvu), se to dovoljenje izda po drugem zakonu in ob soglasju MNVP.

Za vrste živali, ki so navedene v Pravilniku o prosto živečih živalskih vrstah, za katere ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev, ni treba pridobiti dovoljenja za gojitev.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Gojenje živali domorodnih in tujerodnih prosto živečih vrst