Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izdajo etiket in potrdil dobavitelja

Dovoljenje morajo pridobiti dobavitelji, ki nameravajo dati na trg:

  • razmnoževalni material ali sadike sadnih rastlin kategorije CAC;
  • razmnoževalni material trte kategorije standard;
  • razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic;
  • razmnoževalni material okrasnih rastlin.

Razmnoževalni material mora biti na trgu označen s predpisanimi etiketami oziroma potrdilom dobavitelja.

Dobavitelj mora biti vpisan v SEME register vsaj za pripravo za trg in trženje vrste oz. skupine kmetijskih rastlin, za katere namerava izdajati etikete in potrdila dobavitelja.

Dobavitelj mora pridobiti dovoljenje za vsako novo vrsto ali skupino kmetijskih rastlin, katere semenski material namerava pridelovati ali tržiti.

Dovoljenja ni treba pridobiti dobaviteljem, ki so majhni pridelovalci. To so dobavitelji, katerih celotna pridelava semenskega materiala je namenjena za samooskrbo ali za prodajo na lokalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega semenskega materiala in ki se s pridelavo kmetijskih rastlin ne ukvarjajo poklicno (niso tržni pridelovalci sadja, grozdja, zelenjave, okrasnih rastlin).

Pri dobavitelju semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki ima dovoljenje za izdajo etiket in potrdila, pristojni inšpektor najmanj enkrat letno opravi nadzor.

Zadnja sprememba:
8. 9. 2021