Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za izjemna ravnanja v podzemnih jamah

Podzemske jame so zaradi geomorfoloških, geoloških, hidroloških, zooloških in botaničnih posebnosti zelo pomemben objekt naravne dediščine. Zelo ranljive so tudi jamske živali. Obenem so podzemske jame zelo občutljive na človekove vplive. Zaradi naravovarstvene pomembnost jam v Sloveniji, njihova ranljivost in ogroženost, varstveni režimi v jamah določene dejavnosti po veljavni zakonodaji, prepovedujejo.  

Če ni druge možnosti in ravnanje podzemski jami ne bo škodovalo, se lahko na podlagi izdanega dovoljenja izjemoma dovoli: 

  • organizirati javne shode in javne prireditve
  • filmsko in video snemanje v odprti jami
  • postavitev vrat na vhodu v jamo ali v del jame, če je to potrebno zaradi varstva jame
  • zaradi znanstveno raziskovalnega ali izobraževalnega dela paleontološka izkopavanja, jemanje vzorcev kamnin, mineralov in fosilov, nabiranje primerkov rastlinskih vrst in odlov posameznih živalskih osebkov v jami v skladu s predpisi, s področja ohranjanja narave;
  • opravljanje arheološkega raziskovanja v skladu s predpisi, ki urejajo področja varstva kulturne dediščine,
  • jamarski reševalni službi izvajanje reševalne vaje v odprti jami