Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti v Republiki Sloveniji mora vsebovati podatke o izpolnjevanju pogojev ter minimalnih standardih in normativih za izvajanje pogrebne dejavnosti. 

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, na zahtevo vlagatelja.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Pogrebna in pokopališka dejavnost