Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Dovoljenje za začasno/občasno opravljanje neodvisnega strokovnjaka za pregled klimatskih sistemov

Zakonito ustanovljeni ponudniki iz ene izmed držav članic EU lahko začasno/občasno opravljajo storitve v Republiki Sloveniji. V primeru opravljanja storitev, ki vplivajo na javno zdravje in varnost, mora ponudnik pred prvim opravljanjem storitev oddati prijavo pri pristojnem organu.

V postopku se preveri izpolnjevanje pogojev (dokazila) in poklicno kvalifikacijo ponudnika. Če pristojni organ ugotovi, da ponudnik izpolnjuje pogoje, izda dovoljenje za obdobje enega leta, ki ga lahko podaljša enkrat v koledarskem letu, in ponudnika storitev vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov, ki občasno opravljajo poklic.

Prijavo za čezmejno/občasno opravljanje storitev posameznik vloži pisno pri ministrstvu.

Po izdaji dovoljenja ministrstvo ponudnika začasno vpiše v register licenc neodvisnih strokovnjakov, ki občasno opravljajo poklic v Republiki Sloveniji, in mu izda izkaznico. Posameznik, ki storitev opravlja več kot eno leto, svojo prijavo podaljša enkrat v koledarskem letu pri ministrstvu in v njej obvesti o morebitnih spremembah.

Pogoji in dokazila