Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imenovanje pokuševalca

Pokuševalce za organoleptično oceno mošta, vina in drugih proizvodov imenuje minister, če izpolnjujejo predpisane pogoje glede starosti, izobrazbe in strokovne usposobljenosti.

Pokuševalec mora pred imenovanjem opraviti predpisani preizkus organoleptičnih sposobnosti poznavanja enologije ter predpisov o vinogradništvu in vinarstvu.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za poklic Pokuševalec vina in proizvodov iz vina

 • Pokuševalec mora biti star najmanj 18 let in največ 70 let. V kolikor je pokuševalec starejši od 70 let, lahko še naprej opravlja delo pokuševalca, pod pogojem, da vsako leto uspešno opravi preizkus organoleptičnih sposobnosti pri pooblaščeni organizaciji.
 • Preizkus organoleptičnih sposobnosti zajema spoznavanje metod senzoričnega ocenjevanja, značilnosti čutil, čutne zaznave, spoznavanje poteka senzoričnega ocenjevanja, predstavitev senzoričnih lastnosti in značilnosti vina ter preostali vplivi na kakovost in značaj vina.

  Program izobraževanja obsega 45 ur in poteka tri zaporedne tedne, in sicer ob petkih od 15.30 do 20.30 ure in ob sobotah od 9.00 do 17.00 ure. 

  Izobraževanje izvaja Biotehniška fakulteta v Ljubljani. Razpis programa je objavljen na spletnih straneh fakultete.

  Okvirna cena programa je 440,00 evrov.

  Več informacij o preizkusu:

  Biotehniška fakulteta v Ljubljani,
  Zdenka Zupančič
  Tel.: 01 320 37 20
  Elektronski naslov: zdenka.zupancic@bf.uni-lj.si

  Kriteriji za pozitivno opravljen preizkus znanja so:

  • pozitivno opravljeni preizkusi testiranja in šolanja po metodah, ki so predpisane v ISO standardih,
  • pozitivno opravljen preizkus senzoričnega ocenjevanja po metodah, ki jih predpisuje O.I.V. (International Organisation of Vine and Wine),
  • opravljen pisni test iz obravnavane tematike v teoretičnem delu izobraževalnega programa (poznavanje enologije in predpisov).

  Dokazila

  Potrdilo o uspešno opravljenem preizskusu

  Pravne podlage

  Pristojni organ

  Biotehniška fakulteta

  Jamnikarjeva 101
  1000 Ljubljana

  Povezave

Register dovoljenj

Register dovoljenj ni javen