Skoči do osrednje vsebine Republika Slovenija SPOT
Državni portal za poslovne subjekte

Informative Notice

Določene vsebine se še dopolnjujejo. Hvala za razumevanje.

Imenovanje za ugotavljanje verifikacije podsistemov

Imenovan organ na nacionalni ravni je subjekt, ki je pooblaščen za izvedbo postopka verifikacije podsistemov ali delov podsistemov.

Imenovani organ določi pristojni organ na podlagi ustrezne usposobljenosti subjekta. Preverjanje usposobljenosti opravi Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije na podlagi javnega poziva.

Pristojni organ obvesti Evropsko komisijo o imenovanih organih na nacionalni ravni, ki so pooblaščeni za izvajanje postopka verifikacije.

V Republiki Sloveniji ni nobenega imenovanega organa za izvedbo verifikacije podsistemov.

Pogoji in dokazila

Navedeni pogoji veljajo za dejavnost Izvedba postopka verifikacije podsistemov v železniškem prometu na nacionalni ravni

 • Imenovan organ mora imeti zaposleno odgovorno osebo za izvajanje postopkov verifikacije železniških podsistemov.

  Odgovorna oseba za podsisteme je odgovorna za pravilno opravljanje postopkov pregledovanja in potrjevanje ustreznosti železniških podsistemov, mora biti neodvisna in ne sme biti plačana glede na količino opravljenih preverjanj in ne na podlagi rezultatov teh preverjanj.

  Odgovorna oseba za podsisteme je zavezana k poklicni molčečnosti glede vsega, kar spozna med izvajanjem svojih dolžnosti in mora imeti ustrezno izobrazbo in znanja ter mora biti ustrezno usposobljena za izdajanje certifikatov, zapisov in poročil, ki sestavljajo uradno dokumentacijo o opravljenih pregledih.

  Podrobneje

 • Priglašen in imenovan organ ter njuno osebje, ki je odgovorno za preglede, morajo biti funkcionalno neodvisni od organov, ki:

  • izdajajo dovoljenja za začetek obratovanja,
  • izdajajo licence prevoznikom, 
  • izdajajo varnostna spričevala,
  • vodijo preiskavo v primeru nesreče.

  Celotno osebje ne sme biti - niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki - udeleženo pri projektiranju, izdelavi, gradnji, trženju, uporabi ali vzdrževanju komponent interoperabilnosti ali podsistemov.

  Pravne podlage

 • Priglašeni in imenovani organ, ki nista državni organ, morata imeti zavarovano civilno odgovornost za škodo, nastalo po opravljanju svoje dejavnosti.

  Osebje priglašenega in imenovanega organa je zavezano k poklicni molčečnosti o opravljanju svojih dolžnosti.

  Dokazila

  Zavarovalna polica, s katero se dokazuje, da se zavaruje civilno odgovornost za škodo, nastalo pri opravljanju svoje dejavnosti.

  Pravne podlage

Register dovoljenj

Register ne obstaja